Skellefteå museum

Skellefteå museums fotografier syns i Umeå

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2014 12:36 CEST

Just nu pågår utställningen Tidens långsamhet och livets flykt på Västerbottens museum (VBM). Vi på Skellefteå museum kan stoltsera med att några bilder ur vår samling viss i utställningen. Har du inte gjort ett besök på VBM ännu, så kanske det är dags att göra ett nu?

VBM summerar utställningen så här:
Här finns skildringar av både småjordbrukarnas och industriarbetarnas villkor och bilder av kraftverksbyggen som lyser av framtidstro och teknikens möjligheter, men också av grönavågen-rörelsens drömmar om ett bättre liv i nära samklang med naturen – bilder som står i skarp kontrast till fotografier från miljonprogrammets Hammarkullen.

Tidens långsamhet och livets flykt speglar de förändringar som den kulturhistoriska fotografin genomgått under de senaste decennierna, och här finns såväl historiskt material som nyproducerade verk skapade både inom den kulturhistoriska museikontexten och i konstvärlden.

Läs hela artikeln här:
http://www.vbm.se/sv/se-and-gora/utstallningar/2014/tidens-langsamhet-och-livets-flykt.html

Ett museum blir till

Skellefteå museum har sitt ursprung i Westerbottens läns Fornminnesförening, bildat 1882. Upphovsmannen och grundaren, häradshövding Ekewall, var en hängiven antikvitetssamlare. Inspirerad av Skansens grundare undersökte Ekewall, tillsammans med riksantikvarie Hildebrand, ett stort antal gravrösen i norra delen av Västerbottens län. Fornfynden som tillvaratogs blev grunden till föreningens samlingar.

1924 köpte Skellefteå stad militärbostället Nyborg på Nordanå och fornminnesföreningen kunde där ställa i ordning sina samlingar. Verksamheten sköttes av frivilliga krafter. Inför stadens 100-årsjubileum 1945 gjordes Nordanåparken om. Tre fågeldammar anlades och ett antal byggnader flyttades till området. Bygdeforskaren och journalisten Ernst Westerlund, som varit museets allt-i-allo och sekreterare sedan 1926, anställdes som museets förste intendent 1950. Museets samlingar visades då i Nyborg samt även i Kågegården.

Sedan 1981 är Skellefteå museum inrymt i gamla läroverket på Nordanå. Museet har även filialen Stackgrönnans båtmuseum.

Uppdrag

Skellefteå museum är ett kulturhistoriskt museum med verksamhet i Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner. Vårt uppdrag är att samla, bevara och förmedla kunskap om liv och miljöer i de berörda kommunerna. Skellefteå museum har också ett länsansvar för teknik- och industrihistoria efter år 1900.