Berco Produktion

Skellefteåföretaget Berco har löst ett stort problem när det gäller service på stora gruvmaskiner!

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2016 07:45 CET

För att effektivisera underhållet på entreprenadmaskinerna i den nyöppnade gruvan i Kaunisvaara, valde PON att i samarbete med Berco utveckla ett lastbilsburet serviceskåp. I skåpet finns pumputrustning för både byte av oljor samt för smörjning av maskinerna. Dessutom har man ett uppvärmt utrymme med arbetsbänk för mindre reparationsarbeten.

Serviceskåpet är specialtillverkad av Berco, med isolerade väggar liknande de i en kyltransportbil. I stället för kyla garanterar ett värmeaggregat att olja och fetter kan pumpas även vintertid. Skåpet är uppdelat i tre sektioner med verkstadsbänk, kompressor och olika slangvindor i den främsta, oljecisterner i den mellersta och fettat i den bakre sektionen. Oljecisternerna kan hanteras med hjullastare från de båda öppningsbara långsidorna och fettfaten genom den öppningsbara baksidan. Skåpet är också konstruerat med spillbaljor, för att inte olja skall kunna hamna på marken.

Johan Waara, Fleet analyst på PON Mining letade efter en ny bra lösning för att kunna effektivisera deras service. Efter att ha fört dialog med ett antal olika leverantörer föll valet på Berco i Skellefteå.

- Berco hade det vi sökte. Ett bra skåp, en bred erfarenhet när det gäller specialkonstruktioner och tekniska lösningar säger Johan Waara.

- När Johan kom med sina idéer och design till oss på Berco såg vi direkt möjligheterna! Först och främst är det kul med en ny produkt, sen en utmaning som verkligen inte är enkelt! Att producera fordon för gruvindustrin är svårt då den tuffa miljön är en stor utmaning, säger Jim Wallström, VD vid Berco.

Skåpet är byggt på lastväxlarram vilket innebär att man enkelt kan ställa av serviceskåpet och sedan ta samma lastbil, i detta fall en Scania för att hämta reservdelar osv. På detta sätt får man ett mycket flexibelt och ekonomiskt system som enkelt kan byggas på med fler funktioner efter hand!

- Alternativet till skåpet vore att ha de olika funktionerna på flera mindre fordon. Förutom att det blir dyrt att låsa upp flera bilar med endast en funktion, så står utrustning och material på ett öppet flak. Vilket innebär att oljor och fett blir svårt hantera i kyla och utrustningen utsätts för mycket smuts. Smutsen skapar problem då vi från tillverkaren Caterpillar har mycket höga krav på oss vad det gäller renlighet vid service. Detta för att kunna garantera våra kunder hög driftsäkerhet.

Till själva pumparna har vi valt ett hydrauliskt system. Fördelen med de hydrauliska pumparna är att när skåpet står på lastbilen använder vi Scanians hydraulsystem för att driva pumparna, och när skåpet är uppställt använder vi 380 volt. En praktisk och bra lösning där det har varit många parametrar att tänka på. Målet har hela tiden varit att minimera stilleståndstiden på maskinerna ute i gruvan fortsätter Johan!

Det är heller ingen tillfällighet att lastbilen har en inbyggd kran. Med kranen går lastning och lossning av reservdelar och oljor mycket smidigt. Kranens styrka är fullt tillräcklig med 6,5 ton på 2.5 meter. Men vid stora lyft av tillexempel hydraulcylindrar som ska några meter upp på maskinerna hyr man in en större kran. Kranens långa räckvidd på 15 meter nyttjar man ofta vid service då man hänger på en manskapskorg som gör skruvandet smidigt på hög höjd.

- Värme i skåpet var en viktig aspekt i projektet. Dels för att hålla oljor och fett flytande i sträng kyla men också för att service personalen ska kunna värma sig och kunna göra mindre reparationer i värme. Värmen sköts antingen av en 12 kilowatt stor dieselvärmare eller så pluggar vi in 380 volt säger Johan.

I skåpet förvarar man det mesta som behövs vid service. I de åtta IBC tankarna om en kubik vardera förvarar man glykol, smörjfett, hydraulolja, motorolja och växellådsolja. Även de gamla utbytta produkterna finns det plats för så inget blir kvar utan går till återvinning.

Utvändigt är skåpet försedd med kraftiga arbetsbelysningar. Säkerheten har man tänkt igenom. Hela skåpet är utrustat med ett effektivt brandbekämpningssystem.

I skåpet finns en kompressor med bra kapacitet. De största maskinerna använder nämligen tryckluft till startmotorn.

- När en maskin stått ett tag kan luften i tanken läckt ut eller om något med tryckluften gått sönder, då kan man inte starta motorn. I dessa fall är det bra med luftkompressorns ”startkablar”!

Nu när skåpet varit i drift ett tag, så ser man att större delen av tiden används till service och när det behövs, till reparationer.

- Tanken är förstås att skåpet helst bara ska användas till service. Om det är bra servat ska ju inte maskinerna gå sönder säger Johan med glimten i ögat!

Nu börjar även skåpet vara inkört!

- Eftersom produkten och idén är ny, får man räkna med vissa justeringar till en början, vilka vi tillsammans med Berco löst på ett bra sätt! Nu fungerar allt som det var tänkt och vi har fått ett service koncept som fungerar i alla väder, med eller utan ström säger Johan!

Behovet av fler skåp är inte långt borta. Gruvan växer och så även antalet maskiner. Berco som inte tidigare varit i gruvbranschen ser med tillförsikt fram emot nästa skåp!

- Att producera fordon för gruvindustrin kan bli en viktig verksamhet. Vi har det tekniska kunnandet och ser nu att vi kan leva upp till gruvindustrins krav, så utifrån det laddar vi för nästa projekt avslutar Lennart Öberg, Försäljningschef vid Berco. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bercos huvudsakliga verksamhet är att utveckla och tillverka transportskåp avsedda för tunga och lätta lastbilar. Berco har idag ett flertal stora kunder. Beträffande lätta lastbilar är Volkswagen Transportbilar en av de största. Samarbetet med Volkswagen har bland annat utmynnat i skåpkonceptet VOLYMAX, vilket säljs över hela Sverige genom Volkswagens rikstäckande återförsäljarnät. Vi levererar skåp till alla på marknaden förekommande märken av transportbilar. När det gäller tunga lastbilar har vi levererat skåp till i stort sett alla på marknaden förekommande märkena tex Volvo, Scania, Mercedes Benz, DAF mfl.

Berco arbetar kontinuerligt på att förbättra och bredda produktsortimentet för att alltid ha ett intressant utbud. Vi kan idag t.ex. erbjuda skåp för transport av farligt gods s.k. ADR EXIII, på tunga lastbilar och ADR EXII på lätta lastbilar. Bolaget arbetar hårt med att bredda kundstocken med helt nya kunder men även med att utöka servicen till befintliga.

Företaget är lokaliserat till Degerbyns industriområde i Skellefteå. Verksamheten bedrivs i egna lokaler.

Verksamheten omfattar även en serviceverkstad för reparationer och underhåll av våra kunders påbyggnader.