Skellefteå Kraft

Skellefteås bredbandsmodell gör succé internationellt

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2011 12:05 CET

När den årliga konferensen FTTH (Fiber To The Home) 2011 arrangerades i Milano i mitten av februari var Skellefteå utvalt som ett av de intressantaste exemplen i Europa på hur man tillhandahåller fiber till alla samt nyttjar infrastrukturen för att förbättra samhället.

Skellefteå var en av de städer i världen som tidigt såg nyttan i att bygga en stark digital infrastruktur. Idag har Skellefteå ett av Sveriges modernaste och mest utbyggda fiberbaserade bredbandsnät, 80 procent av hushållen har fiberanslutning.

– Detta är resultatet av ett långsiktigt och strategiskt arbete där Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft samarbetat för att nå bästa resultat. Det har varit en komplex resa som gett ett ovärderligt resultat. Det är extra intressant att vinsterna av den digitala infrastrukturen finns inom ett flertal områden, säger Kajsa Hedberg, affärsområdeschef på Skellefteå Kraft Kommunikation.

På FTTH Conference 2011 föreläste Kajsa Hedberg och Christer Åhlund, universitetslektor på LTU, om Skellefteås modell för att skapa en digital infrastruktur i världsklass och hur den kan användas för att generera mervärde genom bland annat e-hälsa och e-förvaltning.

 

FTTH Conference 2011 är en internationell konferens om fiberinfrastruktur och dess betydelse för att förbättra inividers liv, bidra till en bättre miljö samt ökad konkurrenskraft.. Konferensen är årligt återkommande och arrangeras av FTTH Council Europe. Årets konferens i Milano hade 3000 besökare och 100 utställare.

Skellefteå Kraft är en av de större producenterna av elkraft i Sverige med egna energitillgångar i vattenkraft, vindkraft och bioenergi. Med eget kunnande och ständig utveckling skapar vi kvalitet, trygghet och kompetens inom bland annat bioenergitekniker och processer samt vindkraft. Det gör att vi kan erbjuda våra kunder prisvärda och långsiktigt miljöanpassade energilösningar samt trygga och säkra energileveranser. Skellefteå Kraft AB är ett helägt kommunalt bolag med fem affärsområden; Elkraft,  Elnät, Värme,  Kommunikation och Fastigheter samt koncernstaber som stöder affärsområden. Antalet anställda är cirka 640 och 2009 var omsättningen drygt 3, 6 miljarder kronor.