SKF AB

SKF etablerar University Technology Centre vid Imperial College London

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2010 14:09 CET

SKF har tecknat ett femårskontrakt med institutionen för maskinteknik vid Imperial College London för att etablera nästa SKF University Technology Centre för tribologi*.

Kontraktet är till att börja med på fem år och kommer att fokusera på forskning inom området modellering vid simulering av tribologiska system. Det främsta målet för samarbetet är att ytterligare minska friktion och nötning och därigenom öka brukbarhetstid och miljömässiga prestanda hos SKFs produkter.

– Kontraktet bygger på det långa förhållande som SKF har haft med Imperial. Forskningsprogrammet kommer att fokusera på att ytterligare stärka SKFs kunskap inom tribologi. Därigenom stärks också SKFs världsledande ställning att modellera lagerprestanda, säger doktor Alan Begg, chef för SKF Group Technology.

Den som kommer att leda teamet vid Imperial blir professor Hugh Spikes, som är chef för forskningsgruppen för tribologi och har publicerat över tvåhundra skrifter och patent inom detta område.

– Det är mycket spännande för oss att formalisera vårt förhållande med SKF på det här sättet. Det kommer inte enbart att stödja vår grundforskning inom tribologi utan också se till att denna forskning snabbt används i verkliga tillämpningar, till exempel att rullningslager kan arbeta med längre friktion och därigenom förbruka mindre energi, säger professor Spikes.

Målet kommer att nås genom att utveckla en ingående förståelse av smörjmedlens kemi, hydrodynamisk och elastohydrodynamisk smörjning, kontaktmekanik, nötnings- och ytutmattning, vid sidan om kalkylmodellering och teoretiska studier. Det första University Technology Centre etablerades förra året i samarbete med universitetet i Cambridge.


Göteborg den 21 januari 2010

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 januari 2010 kl 14.00.


För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60,
e-post: ingalill.ostman@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94,
e-post: marita.bjork@skf.com


SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Koncernens omsättning 2008 var 63 361 miljoner kronor. Antalet anställda var 44 799. www.skf.com.

Aktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, tel: 031 337 1000, fax 031 337 1722, www.skf.com