SKF AB

SKF förvärvar italienskt företag för att stärka sin verksamhet inom fordonseftermarknaden

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 14:45 CEST

SKF har tecknat ett avtal om att förvärva GLO s.r. I och dess tillverkning i Italien. Försäljningen 2007 uppgick till cirka 17 miljoner euro och antalet anställda är cirka 50. Företaget tillverkar huvudsakligen homokinetiska knutar och drivaxlar. GLO förvärvades från Metaldyne.

SKF förvärvar GLO för att bredda sitt nuvarande produktsortiment och främst för att stärka sin närvaro på fordonseftermarknaden i Europa. GLO är en av de ledande tillverkarna på den europeiska fordonseftermarknaden och har ett brett sortiment av produkter som är väl anpassat till denna marknad.

GLO ligger i Poggio Rusco i Mantova-regionen i nordöstra Italien.

Förvärvet förutsätter att vissa villkor uppfylls samt att godkännande av berörda myndigheter ges.

Göteborg den 2 september 2008

Aktiebolaget SKF
(publ.)


Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 september 2008 kl 14.00.


För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60,
e-post: ingalill.ostman@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94,
e-post: marita.bjork@skf.com


SKF är en av världens ledande leverantör inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Koncernens omsättning 2007 var 58 559 miljoner kronor. Antalet anställda var 42 888.

Aktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, tel: 031 337 1000, fax 031 337 1722, www.skf.com