SKF AB

SKF förvärvar Lincoln Industrial, amerikanskt smörjsystemföretag

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 09:30 CEST

SKF har träffat avtal om att förvärva det amerikanska smörjsystemföretaget Lincoln Holdings Enterprises, Inc. för 1 miljard amerikanska dollar, utifrån en kassa/lånefribasis, från Harbour Group, ett privatägt rörelsedrivande företag som har sitt säte i St Louis, Missouri, USA. Förvärvet förutsätter nödvändiga myndighetsgodkännanden.

Sammandrag

 • Förvärvet av Lincoln Holdings Enterprises, Inc. (som nedan benämns Lincoln Industrial) omfattar alla Lincoln-, Alemite- och Reelcraft-enheter och varumärken
 • Lincoln Industrial är en ledande leverantör av smörjsystem, smörjverktyg och smörjutrustning, med en stabil resultatutveckling
 • Lincoln Industrial har cirka 2 000 anställda och för 2010 räknar företaget med att uppnå en försäljning på närmare 400 miljoner dollar med en rörelsemarginal på cirka 24%
 • Lincoln Industrial utgör ett starkt komplement till SKFs befintliga smörjsystemverksamhet med begränsat överlapp när det gäller geografisk närvaro, teknik och tillverkning, speciellt i Nordamerika och Asien
 • Lincoln Industrial ger SKF dessutom förbättrad tillgång till eftermarknaden för smörjverktyg och smörjutrustning i Nordamerika
 • SKF förväntar sig uppnå betydande synergier genom förbättrade försäljningsmöjligheter och större effektivitet
 • Affären kommer att innebära organisk tillväxt och finansieras med befintlig kassa och kreditlöften vid avslut

Tom Johnstone, SKFs vd och koncernchef, kommenterar:

"Smörjsystem är en mycket viktig affär för SKF och en av våra tekniska plattformar. I kombination med våra andra plattformar gör den det möjligt för oss att hjälpa våra kunder att minska friktion och energiförbrukning. SKF har byggt upp sin smörjsystemverksamhet under ett antal år och våra medarbetare har gjort ett bra jobb med att utveckla detta till en viktig del av SKF-koncernen. Förvärvet av Lincoln Industrial i kombination med vår befintliga verksamhet kommer att avsevärt förbättra vår förmåga att stödja våra kunder med ännu bättre lösningar och ge oss bättre geografiskt täckning. Vi har följt Lincoln Industrials utveckling under några år och jag är mycket nöjd med att de snart kommer att ingå i SKF-koncernen."

Beskrivning av Lincoln Industrial


Lincoln Industrial är en ledare inom konstruktion, tillverkning och leverans av avancerade smörjsystem, smörjverktyg och smörjutrustning. Företaget har sitt huvudkontor i St. Louis, Missouri i USA. I över 100 år, har Lincoln Industrials varumärken, inkluderande Lincoln, Alemite och Reelcraft, varit intimt förknippade med smörjning, och företaget har alltid varit ytterst innovativa för att möta sina kunders högt st ällda krav.

Lincoln Industrials tre främsta produktlinjer omfattar automatiserade smörjsystem, slangrullar, och smörjsprutor, med fokus på fettbaserade system. Försäljningen kommer främst från automatiserade smörjsystem och relaterade produkter. De största marknaderna finns inom segmenten industri, energi, tunga arbetsfordon, gruvor, jordbruk och stål.

Av den globala försäljningen kommer runt 50% från Nordamerika, 25% från Europa och 20% från Asien/Stillahavsområdet. Företaget har cirka 2 000 anställda och fabriker i USA, Asien och Europa. Lincoln Industrial förväntar sig att uppnå en försäljning på närmare 400 miljoner dollar under 2010 med en rörelsemarginal på cirka 24%.

Bart A Aitken, vd och koncernchef för Lincoln, kommenterar:

“Vi är mycket glada över att SKF har förvärvat Lincoln Industrial och ser fram emot att stödja ytterligare utvecklingen av koncernen. Lincoln Industrial har utvecklats bra utveckling under ett antal år med mycket stark tillväxt och goda ekonomiska resultat. Kombinationen av Lincoln Industrial och SKFs nuvarande smörjsystemsverksamhet och kundbas kommer att ge ytterligare betydande tillväxt och möjligheter att skapa värde.”

Bakgrund och orsak till förvärvet


Förvärvet av Lincoln Industrial är i linje med SKFs strategi och följer på en rad förvärv inom sektorn för smörjsystem under de senaste sex åren. Lincoln Industrial kompletterar SKFs nuvarande smörjsystemverksamhet mycket väl, med begränsad överlapp av produkter och geografisk täckning. Förvärvet främjar SKFs strategi ytterligare bland annat genom att det:

 • förbättrar smörjsystemplattformen genom Lincoln Industrials kompletterande produktsortiment. Smörjsystem är ett mycket viktigt område för att minska friktion
 • ökar den geografiska närvaron med försäljning i Nordamerika och Asien
 • utvidgar verksamheten inom fordonseftermarknaden i USA
 • utökar tillverkningen genom Lincoln Industrials starka närvaro som tillverkare i USA och Asien

Framtidsinriktad information

Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på SKF-ledningens nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas på att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer som omnämns i förvaltningsberättelsen i SKFs senaste årsredovisning (tillgänglig på www.skf.com) under avsnitten ”Viktiga faktorer som påverkar det finansiella resultatet”, ”Finansiella risker” och ”Känslighetsanalys” samt i denna kvartalsrapport under avsnittet ”Risker och osäkerheter i verksamheten”.


Göteborg, 19 oktober 2010

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Tom Johnstone
President and CEO