SKF AB

SKF - Halvårsrapport 2004

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2004 11:30 CEST

SKF rapporterar för andra kvartalet 2004 en ökning av försäljningen på 10,7%, mätt i lokala valutor, jämfört med samma period 2003. Rörelsemarginalen var 10,2% för kvartalet. Pris/mix ökade med 1,8%. Kassaflödet fortsatte att vara starkt.

· SKF-koncernen rapporterar ett resultat före skatt för andra kvartalet 2004 på 1 052 Mkr (815). Resultatet för första halvåret 2004 var 1 871 Mkr (1 617).

· Nettoresultat för andra kvartalet uppgick till 738 Mkr (569). Nettoresultat för första halvåret var 1 386 Mkr (1 131).

· Resultatet per aktie för andra kvartalet var 6:48 kronor (4:99) och för första halvåret 12:17 kronor (9:93).

· Försäljningen under andra kvartalet uppgick till 11 417 Mkr (10 532) och under första halvåret till 22 106 Mkr (21 073).

Rörelseresultatet för andra kvartalet 2004 var 1 162 Mkr (945), vilket inkluderar en nettoeffekt på ca 15 Mkr för implementering av omstruktureringsprogrammet som tidigare aviserats. Rörelseresultatet för det första halvåret var 2 069 Mkr (1 889). Rörelsemarginalen under andra kvartalet 2004 uppgick till 10,2% (9,0), och för första halvåret 9,4% (9,0). Kassaflödet, efter investeringar före finansiering, för andra kvartalet var 538 Mkr (510) och för första halvåret 1 039 Mkr (557).

Försäljningsökningen på 8,4% under andra kvartalet, uttryckt i SEK, kan hänföras till:
volym 8,9%, struktur 0,0%, pris/mix 1,8% och valutaeffekt -2,3%.
För första halvåret kan ökningen på 4,9%, uttryckt i SEK, hänföras till:
volym 6,8%, struktur 0,1%, pris/mix 1,5% och valutaeffekt -3,5%.

Försäljningsutveckling
Försäljningen för SKF-koncernen under andra kvartalet, beräknad i lokala valutor, var 10,7% över försäljningen under andra kvartalet föregående år. I Europa och Nordamerika var försäljningen högre, och i Asien och Latinamerika var den påtagligt högre.

Tillverkningsnivån under andra kvartalet 2004 var oförändrad jämfört med föregående kvartal, och högre än motsvarande kvartal 2003.

Marknadsutsikter
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster, säsongsmässigt lägre i det tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet, förväntas bli högre i Europa och Nordamerika, och påtagligt högre i Asien och Latinamerika.

Tillverkningsnivån under tredje kvartalet kommer att bli oförändrad, jämfört med det andra kvartalet, men lägre i absoluta termer på grund av säsongsmönstret.


Aktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, tel: 031 337 1000, fax 031 337 2832, www.skf.com