SKF AB

SKF har fått en order från Skoda Electric a.s. till Prags nya spårvagnar med låggolv

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 10:03 CEST

SKF har tilldelats ett långtidskontrakt värt över 11 miljoner euro från Skoda Electric a.s. för lagerenheter för traktionsmotorerna till den nya generationen av Prags spårvagnar med låggolv av modell 15T. Dessa spårvagnar ingår i programmet att modernisera kollektivtrafiken i den tjeckiska huvudstaden för att göra den mer attraktiv.

SKF kommer att leverera den senaste generationen av lagerenheter för traktionsmotorer som konstruerats och tillverkas i Österrike. De försmorda och tätade lagerenheterna är försedda med keramiska rullar och kulor. Integrerat i lagerenheterna finns också speciellt framtagna positioneringssensorer, med hög precision, för motorns styrsystem samt hastighetssensorer.

En stor fördel med SKFs avancerade lösning är att den är anpassad till det begränsade utrymmet. Ytterligare en fördel är att SKFs delsystem är mycket lätt att hantera och installera.

Göteborg den 23 september 2008

Aktiebolaget SKF
(publ.)Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 september 2008 kl 10.00.

För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60,
e-post: ingalill.ostman@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94,
e-post: marita.bjork@skf.comSKF är en av världens ledande leverantör inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Koncernens omsättning 2007 var 58 559 miljoner kronor. Antalet anställda var 42 888.