SKF AB

SKF har vunnit kontrakt på underhållsprogram för gasproduktionsanläggning i Algeriet

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2003 12:34 CEST

DEI i Aberdeen, som är en del av SKF Reliability Systems, har vunnit ett kontrakt för att utveckla ett omfattande underhållsprogram för Algeriets gasprojekt "In Salah Gas". In Salah Gas är ett samrisksprojekt mellan BP och det statliga algeriska energibolaget Sonatrach. Gasleveranser beräknas starta 2004 och uppgå till nio miljarder kubikmeter per år.

DEI kommer att tillhandahålla ett optimalt underhållsschema, som bygger på tillståndsbaserat underhåll med planerade underhållsrutiner och den information som behövs för kundens datoriserade underhållssystem. På detta sätt kan systemet stödja ständiga förbättringar i underhållsfunktionen genom regelbundna uppföljningar av kostnadsfördelarna med underhållsaktiviteter.

- Utvecklingen av ett sådant system kommer att ge märkbara fördelar för In Salah Gas-projektet redan från starten, förklarar William Reynolds, DEI Project Manager.
- Vår strategiska underhållsanalys ger ett optimalt underhållsprogram som säkerställer bästa möjliga utnyttjande av resurser och minimerar oplanerade stillestånd.

DEI är ett internationellt konsultföretag inom driftsäkerhetsstrategi som använder tillämpad teknologi för att erbjuda prestandaförbättringar samt minskade kostnader för underhåll och tillverkningsstöd.

För ytterligare information, kontakta:
Lars G Malmer, SKF Group Communication, tel: 031 337 1541,
e-post: Lars.G.Malmer@skf.com

Aktiebolaget SKF
415 50 Göteborg
tel: 031 337 1000
fax 031 337 2832,
www.skf.com