SKF AB

SKF inkluderad i Dow Jones’ Sustainability Group Indexes för 2004

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2003 10:35 CEST

För fjärde året i följd har SKF utsetts att ingå i Dow Jones’ Sustainabilty World Indexes (DJSI World) och Pan European Sustainability Benchmark (DJSI STOXX).

Dessa index mäter hållbarheten globalt, över alla marknadsområden och industrigrupper, baserat på Dow Jones Global Index.

DJSI World uppdateras varje år och representerar de översta 10 procenten av ledande hållbarhetsstyrda företag i 60 industrigrupper inom de 22 länder som täcks av DJSI.

DJSI STOXX uppdateras också varje år och består av de översta 20 procenten av ledande hållbarhetsstyrda företag i 50 europeiska industrigrupper.

Hållbarhetsstyrning är ett företags affärsinriktning för att skapa långsiktigt aktieägarvärde genom att ta tillvara möjligheter och hantera risker som härrör från ekonomisk, miljörelaterad och social utveckling.

Avsikten med Dow Jones index är att skapa möjlighet till jämförelse av finansiella produkter baserade på hållbarhetskonceptet och att mäta fondförvaltarnas resultat.

Göteborg den 8 september 2003
Aktiebolaget SKF (publ.)

För ytterligare information, kontakta:
Lars G Malmer, SKF Group Communication, tfn 031 337 1541, e-post: Lars.G.Malmer@skf.com
Marita Björk, Investor Relations, tfn 031-3371994, 0705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com
Aktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, tfn. 031 337 1000, fax 031 337 2832, www.skf.com