SKF AB

SKF introducerar nya energieffektiva lager och tar ytterligare steg för att bidra till sänkning av världens energiförbrukning

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 09:26 CET

SKF har utvecklat en ny lagerfamilj som sänker energiförbrukningen med åtminstone 30% jämfört med standardprodukter enligt ISO.

Den nya familjen kommer till en början att omfatta två lagertyper, nämligen spårkullager och koniska rullager, som är de mest använda i världen.

Dessutom har företaget utvecklat en webbaserad applikation med vars hjälp process- och tillverkningsindustrier kan uppnå en avsevärd minskning av energiförbrukningen och spara kostnader.

Ytterligare steg för att minska kundernas energiförbrukning omfattar användning av annan SKF-kunskap och teknik i en lång rad applikationer från svetsrobotar till enheter för automatisk styrning av gasreglage i affärsjetplan.

Dessutom har SKF vidtagit en rad åtgärder i sina egna fabriker för att kontinuerligt spara energi.

"I och med dessa innovationer kan vi stödja industrin att avsevärt bidra till energibesparingar idag och i framtiden", säger Tom Johnstone, SKFs vd och koncernchef.

"FNs rapport för några veckor sedan om världens klimat visar att vi har ett problem. Det finns många åsikter och diskussioner om ämnet. Men vi måste alla lämna vårt bidrag och detta är början på vårt. Vi har utvecklat och kan erbjuda tekniska lösningar som avsevärt kan minska energiförbrukningen", tillade Tom Johnstone. "Dessutom tar vi itu med vår egen energiförbrukning för att minska den och reducera utsläppen av koldioxid."

"Vid bolagsstämman för två år sedan lanserade SKF sitt initiativ BeyondZero TM. Kortfattat innebär detta att energibesparingarna som uppnås med produkterna och lösningarna som SKF levererar till sina kunder ska vara större än SKF-koncernens egen energiförbrukning. Det betyder att man är mer än energineutral - man är energipositiv. De nya innovationer som presenteras idag bidrar till att vi kan uppnå målet BeyondZero."

SKF energieffektiva lager

Den nya lagerfamiljen minskar energiförbrukningen med åtminstone 30% och har samma brukbarhetstid som ISO-klassade produkter. Dess lägre friktion ger lägre driftstemperatur vilket förbättrar smörjförhållandena och bidrar till en lång livslängd.

De två nya lagertyperna som nu introduceras är resultatet av några års mycket fokuserad forskning och utveckling, för att finna en konstruktion som avsevärt skulle sänka energiförbrukningen och samtidigt prestera enligt ISO-standarden. SKF-koncernens avancerade forskningscenter och laboratorier har varit djupt involverade i detta tillsammans med företagets tillverkningscenter.

De tekniska förbättringarna som ger energibesparingarna beror på den inre konstruktionen och är en kombination av ytans topografi, löpbanornas profil, optimerad inre geometri, en speciell polymerhållare, smörjmedel med lägre friktion och, när det gäller det koniska lagret, även en optimerad rullsats.

Den energieffektiva familjen av koniska rullager kommer att ge energibesparingar på i genomsnitt 30% och SKF kommer till en början att fokusera på industrisegment där applikationernas förbrukning överstiger 1MW. Sådana applikationer finns inom järnvägar, transmissioner i tung industri, fartyg, vindenergi, transportörer och strängsprutmaskiner. De första applikationerna förväntas bli vindturbiner.

Ett utmärkt exempel på besparningspotentialen med dessa lager är alla vindturbiner i drift i världen i slutet av 2006. Om samtliga lager i växellådan i alla dessa turbiner kunde ersättas med SKFs energieffektiva koniska rullager skulle de spara uppskattningsvis 770 miljoner kWh extra per år. Det motsvarar den totala förbrukningen av 540 000 svenska hushåll under en månad.

Den energieffektiva familjen av spårkullager kommer också att ge energibesparingar på minst 30%. Spårkullager används huvudsakligen i applikationer med lätt belastning och de första applikationerna kommer att vara elektriska motorer som driver maskiner i många industrisegment.

Ett exempel på besparingspotentialen hos dessa lager är energiförbrukningen i elmotordrivna industrisystem i USA och EU: Om dessa motorer använde SKFs energieffektiva spårkullager skulle den uppskattade besparingen kunna uppgå till
2 460 miljoner kWh per år. Det motsvarar den totala energiförbrukningen av
1 740 000 svenska hushåll under en månad.

SKFs energieffektiva lösningar

SKF har i många år fokuserat på att utveckla produkter och lösningar som hjälper kunderna att minska sin energiförbrukning, och därmed också sina kostnader.
Några exempel:

* Mer än 90% minskning av energiförbrukningen i svetsrobotar uppnåddes när man ersatte de pneumatiska ställdonen med kompakta SKF elektromekaniska ställdon som den bäst anpassade tekniken för svetstänger i tyska bilfabriker. En typisk produktionslinje kan ha över 300 robotar, som utför 4 miljoner punktsvetsningar per år, alltså kan de totala besparingarna bli mycket stora.

Dessa elektromekaniska ställdon kan användas i andra robotapplikationer i industrier som bil, flyg, halvledare, metallbearbetning, livsmedel precis som många andra industrisegment.

* En miljon liter bränsle kan sparas under ett affärsjetplans livstid med SKF elektroniska enheter för automatisk styrning av gasreglagen. SKF har utvecklat enheter för affärsjetplan som kan ge besparingar på 100 liter bränsle per flygtimma, vilket motsvarar en miljon liter under ett affärsjetplans livstid.

De automatiskt styrda gasreglagen tar över några av pilotens uppgifter som framdrivingskraft, stighastighet och fart under hela flygningen, och justerar den vid behov till när lasten reduceras på grund av bränsleförbrukningen. Datoriserad automatisk styrning är mer bränsleeffektiv än en mänsklig pilot och en typisk bränslereduktion med SKFs enhet är 5% per flygning.

SKFs automatiskt styrda gasreglagesystem är godkänt av FAA och installerat på två olika linjer för affärsjetplan.

SKFs applikation för energi- och miljöanalys för kunder

SKF har utvecklat en webbaserad applikation som kan bidra till en avsevärd reduktion av energiförbrukningen och spara kostnader för process- och tillverkningsindustrin.

Denna applikation kartlägger möjligheterna till energibesparingar och identifierar de som troligen kan ge de procentuellt största besparingarna, kortast återbetalningstid och lägsta kostnad.

Även procentuellt små besparingar per maskin kan ge enorma kostnadsbesparingar i vanlig utrustning som motorer, pumpar, fläktar, kompressorer, etc. när effekten för hela anläggningen beräknas. I ett oljeraffinaderi kan det finnas över
1 000 pumpar och besparingen per pump kan uppgå till 20%.

Minskad energi inom SKFs tillverkning

SKF arbetar också ständigt med ett antal program för att minska energiförbrukningen i sina egna fabriker. Dessa program täcker allt från att byta fönster, förbättra isolering, upptäcka läckor av tryckluft i rörsystem, mer effektiv värme och ventilation, nya tekniker för värmebehandling och slipning, byte till miljövänlig energi (i Göteborgsfabriken minskades koldioxidutsläppen med 60%), byte till energieffektiva pumpar och motorer, minskad användning av tryckluft, intelligent styrning av maskiner. År 2005 satte SKF som mål att minska koldioxidutsläppen med 5% per år. 2005 var minskningen 7% och 2006 var minskningen över 5%.

SKF samarbetar med universitet för att ta itu med energifrågorna

Sedan flera år arbetar SKF tillsammans med Massachusetts Institute of Technology (MIT), för att definiera nya modeller för att utvärdera och mäta olika systems energianvändning för att förbättra energieffektiviteten och utveckla nya lösningar. Ett exempel är konstruktionen av lager där vi utvärderar den påverkan på energin som en ändring i konstruktionen kan medföra under lagrets hela livscykel, från tillverkning, i användning och när det återvinns.

SKF samarbetar med Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och Chalmers Tekniska Högskola, för att stödja tre doktorander inom hållbarhet. Två av dem fokuserar på BeyondZero och en på företagens sociala ansvar. Dessa projekt är en del av SKFs initiativ att inta en ledande roll och söka ett bredare engagemang för att finna långsiktiga lösningar till utmaningarna inom hållbar utveckling.
Göteborg den 16 februari 2007

Aktiebolaget SKF
(publ)

För ytterligare information, kontakta:
Lars G Malmer, SKF Group Communication, tel. 031 337 1541, e-post: lars.g.malmer@skf.com
Gösta Andersson, SKF Sverige Kommunikation, tel. 031 337 3060, e-post gosta.andersson@skf.com


Aktiebolaget SKF
SE-415 50 Göteborg, Sweden
Tel. +46 31 337 10 00 Fax. +46 31 337 17 22 www.skf.com