SKF AB

SKF investerar 600 miljoner i Göteborg för ökad produktionskapaciteten

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 09:14 CET

SKF investerar cirka 600 miljoner kronor i produktionsverksamheten i Göteborg för att utöka sin kapacitet.

Investeringarna omfattar två nya lagerkanaler, två rullkanaler, ny härdanläggning, ny bearbetningsutrustning för hållaretillverkning samt uppgradering av flera lagerkanaler.

Produktionsvolymen i Göteborg har under de senaste åren vuxit starkt som en följd av en stark försäljningsutveckling för bolagets produkter. Under 2006 ökade volymen med i storleksordningen 10 procent.

De senaste åren har Göteborgsfabrikerna nyanställt omkring 200 personer, men några större nyanställningar som följd av investeringarna är inte aktuella.

SKF i Göteborg levererar produkter till industrisegment som energi-, pappers- och massaindustri och gruvindustrin. Energi- och gruvindustrin har de senaste åren haft en mycket stark tillväxt vilket satt stort tryck på fabrikerna i Göteborg, vilket lett till ett behov av att utöka kapaciteten. De viktigaste marknaderna är Europa och Asien.

I investeringsprojekten ingår även fortsatta investeringar i miljöförbättrande åtgärder för en energieffektiv produktion.

Investeringarna, där vissa redan påbörjades i fjol, kommer att genomföras under de närmaste två åren. Investeringen i en ny härdanläggning är den enskilt största och är den som tar ett par år att genomföra.

SKF i Göteborg utvecklar och tillverkar sfäriska rullningslager, högtemperaturlager samt torodialrulllagret CARB. Dessutom finns produktutveckling för sfäriska rullningslager samt koncernens enhet för processutveckling i Göteborg. Produktion går i huvudsak på export. SKF-koncernen har 41 000 anställda, varav 2 800 i Göteborg.

Göteborg den 15 februari 2007

Aktiebolaget SKF
(publ.)För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Lars G Malmer, SKF Group Communication, tel: 031 3371541, e-post: lars.g.malmer@skf.com
PRESS: Gösta Andersson, SKF Sverige, tel: 031 3373060, e-post: gosta. andersson@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031 3371994, mob: 0705-181994, e-post: marita.bjork@skf.com


Aktiebolaget SKF
SE-415 50 Göteborg, Sweden
Tel. +46 31 337 10 00 Fax. +46 31 337 17 22 www.skf.com