SKF AB

SKF inviger sin tionde fabrik i Kina

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 10:25 CEST

SKF inviger idag sin helägda fabrik för tillverkning av bilkomponenter, SKF (Shanghai) Automotive Technologies Co. Ltd., i Anting Auto Town, Shanghai.

SKF inviger idag sin helägda fabrik för tillverkning av bilkomponenter, SKF (Shanghai) Automotive Technologies Co. Ltd., i Anting Auto Town, Shanghai.

Etablerandet av denna nya fabrik är en del av SKFs strategi att stärka bolagets närvaro i Kina samtidigt som man ökar konkurrenskraft och kapacitet på den asiatiska marknaden totalt. Kvalitet och produktprestanda kommer att hålla samma höga nivå som koncernen i övrigt genom användande av maskiner och material av främsta kvalitet, samt välutbildad personal.

SKF har investerat 25 miljoner US-dollar, i form av två produktionskanaler som kommer att tillverka lagerenheter till bilar.

Ett tekniskt center för produkter till fordonsindustrin kommer också att etableras i fabriken.

För att betjäna eftermarknaden för bilar i Kina kommer även sammansättning och paketering av reparationssatser att påbörjas i samma fabrik.

De övriga 9 SKF-fabrikerna i Kina är belägna i Peking, Shanghai, Dalian och Wuhu.

Göteborg den 9 september 2008

Aktiebolaget SKF
(publ.)
Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 september 2008 kl 09.30.För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60,
e-post: ingalill.ostman@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94,
e-post: marita.bjork@skf.com


SKF är en av världens ledande leverantör inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Koncernens omsättning 2007 var 58 559 miljoner kronor. Antalet anställda var 42 888.


Aktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, tel: 031 337 1000, fax 031 337 1722, www.skf.com