SKF AB

SKF köper företag inom smörjsystem - blir ett av de världsledande företagen inom området

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 15:02 CEST

SKF har undertecknat ett Memorandum of Understanding att förvärva Willy Vogel AG, ett företag med säte i Tyskland som är ett av de världsledande företagen inom området smörjsystem.

Vogel har en årsomsättning på 1 000 miljoner kronor. SKF kommer genom detta förvärv att bli en världsledande leverantör av smörjsystem.

Vogel-koncernen har två tillverkningsenheter i Tyskland, en i Frankrike, en i USA och en i Japan. Företaget har även försäljningskontor i dessa länder och dessutom i Belgien, Ungern, Italien, Nederländerna och Spanien. Antal anställda är 940.

- En djupare kunskap inom smörjområdet är idag avgörande för att möta krav från kunderna på ökad brukbarhetstid och tillförlitlighet, säger Tom Johnston, VD och koncernchef för SKF. Inom koncernen har vi idag mycket avancerad kunskap om smörjmedel och smörjsystem som är ett väsentligt konstruktionselement för lager, lagerlösningar och lagerapplikationer. SKFs totala försäljning inom detta område uppgår till närmare 200 MKr.

- Vi såg i våra förvärvsanalyser ett tillfälle att avsevärt stärka detta kunnande och uppnå en marknadsledande ställning inom smörjningsområdet.

- Genom detta förvärv kommer SKF-koncernen att etablera en ny produktplattform att läggas till lager, tätningar, linjära produkter och tillförlitlighetssystem.

Vogels unika ställning på marknaden för smörjsystem och företagets stora tekniska kunnande samt kunskaper om kundanpassade smörjsystem är ett utmärkt komplement till SKF som redan nu förser marknaden med specialfetter, smörjapparater och service inom smörjanalysområdet.

Vogel finns inom de flesta industrisegmenten; verktygsmaskiner, tryckindustri, fordonsindustri, stål, vindenergi, etc. Inom alla dessa områden har SKF omfattande kunskap och engagemang.

Smörjsystem kommer att ingå i koncernens Industridivision som en särskild affärsenhet.
- Detta passar mycket väl med våra produkter, våra kunder och vår teknologi och kommer att ge oss möjlighet att leverera mer avancerade lösningar och att öka kundnyttan i våra erbjudanden, säger Tom Johnstone.

Manfred Neubert, VD för Vogel, kommenterar:

- Att vara en del av SKF-koncernen innebär utmärkta möjligheter för våra kunder, anställda och vårt företag. SKFs globala närvaro kommer att ge oss möjlighet att nå nya kunder och rikta in oss på nya segment.

Willy Vogel AGs huvudägare är sedan 1988 det privata finansbolaget HANNOVER Finanz Group som finansierar medelstora företag. Vogel har varit en av HANNOVER Finanz mest betydelsefulla och långvariga investeringar.

Förutsättningar för förvärvet är att parterna skriver under ett definitivt avtal och att nödvändiga antitrustgodkännanden erhålls.


Göteborg den 4 maj 2004

Aktiebolaget SKF
(publ.)
För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Lars G Malmer, SKF Group Communication, tel: 031 337 1541, e-post: Lars.G.Malmer@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031 3371994, e-post: Marita.Bjork@SKF.comAktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, tel: 031 337 1000, fax 031 337 2832, www.skf.com