SKF AB

SKF konsoliderar inom tätningsområdet på den nordamerikanska marknaden

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 09:06 CET

SKF USA Inc. har tillkännagivit en plan för konsolidering av Chicago Rawhides tätningsverksamhet, för att långsiktigt förbättra företagets konkurrenskraft. Planen innebär stängning av fabriken i Franklin i North Carolina och utlokalisering av formpressningen av komponenter i Guadalajara-fabriken i Mexiko.

Tillverkning i Franklin-fabriken kommer att flyttas till andra Chicago Rawhide-anläggningar i Nordamerika. Fabriken i Franklin tillverkar standardtätningar för olika segment av industrikunder i Nordamerika.

Formpressningen av komponenter vid tillverkningen av tätningar i CR Mexico kommer att utlokaliseras till en lokal tillverkare.

Processen att fasa ut tillverkning kommer att ske under en period på minst 12 månader och kommer att beröra ungefär 170 anställda i de två fabrikerna.

Kostnaden för denna konsolidering kommer att täckas av de avskrivningar som kommer att tas i fjärde kvartalet, vilka meddelades i niomånadersrapporten i oktober i år.

Göteborg den 11 december 2003
Aktiebolaget SKF
(publ.)

För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Lars G Malmer, SKF Group Communication, tel: 031 337 1541, e-post: Lars.G.Malmer@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031 3371994, e-post: Marita.Bjork@SKF.com
Aktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, tel: 031 337 1000, fax 031 337 2832, www.skf.com