SKF AB

SKF - Niomånadersrapport 2004 Starkt resultat och stark försäljningsutveckling under tredje kvartalet.

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 11:12 CEST

SKF rapporterar för tredje kvartalet 2004 en ökning av försäljningen på 14,1%, mätt i lokala valutor, jämfört med samma period 2003. Rörelsemarginalen var 10,6% (8,4) för kvartalet. Pris/mix ökade med 2,3%. Kassaflödet fortsatte att vara starkt.

· SKF-koncernen rapporterar ett resultat före skatt för tredje kvartalet 2004 på 1 111 Mkr (697), en ökning med
59%. Resultatet för de första nio månaderna 2004 var 2 982 Mkr (2 314).

· Nettoresultat för tredje kvartalet uppgick till 705 Mkr (503). Nettoresultat för de första nio månaderna var 2 091 Mkr
(1 634).

· Resultatet per aktie för tredje kvartalet var 6:20 kronor (4:42) och för de första nio månaderna 18:37 kronor (14:35).

· Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 11 184 Mkr (10 059) och under de första nio månaderna till
33 290 Mkr (31 132).

Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2004 var 1 190 Mkr (841) och för de första nio månaderna 3 259 Mkr (2 730). Rörelsemarginalen under tredje kvartalet 2004 uppgick till 10,6% (8,4), och för de första nio månaderna till 9,8% (8,8). Kassaflödet, efter investeringar före finansiering, för tredje kvartalet var 582 Mkr (982) och för de första nio månaderna 1 621 Mkr (1 539). Kassaflödet, efter investeringar före finansiering och förvärv, var i tredje kvartalet 1 210 Mkr (982).

Försäljningsökningen på 11,2% under tredje kvartalet, uttryckt i SEK, kan hänföras till:
volym 9,6%, struktur 2,2%, pris/mix 2,3% och valutaeffekt -2,9%.
För de första nio månaderna kan ökningen på 6,9%, uttryckt i SEK, hänföras till:
volym 7,7%, struktur 0,7%, pris/mix 1,8% och valutaeffekt -3,3%.

Försäljningsutveckling
Försäljningen för SKF-koncernen under tredje kvartalet, beräknad i lokala valutor, var 14,1% över försäljningen tredje kvartalet föregående år. Försäljningen var påtagligt högre i Europa och högre i Nordamerika. Försäljningen var påtagligt högre i Asien och Latinamerika.

Tillverkningsnivån under tredje kvartalet 2004 var oförändrad jämfört med andra kvartalet, men påtagligt högre än för samma kvartal föregående år.

Marknadsutsikter för fjärde kvartalet
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli fortsatt högre i Europa och Nordamerika, och påtagligt högre i Asien och Latinamerika.

Tillverkningsnivån under fjärde kvartalet kommer att bli oförändrad, jämfört med tredje kvartalet, men högre än samma kvartal föregående år.

Aktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, tel: +46 31 337 1000, fax +46 31 337 2832, www.skf.com