SKF AB

SKF - Niomånadersrapport 2005

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 11:23 CEST

SKF rapporterar en försäljningsökning, beräknat i lokala valutor och exkl. struktur-förändringar*, på 7,2% under tredje kvartalet 2005 i jämförelse med föregående år. Under tredje kvartalet ökade resultat före skatt med 27% och rörelsemarginalen var 12,1%

· SKF-koncernen rapporterar ett resultat före skatt för tredje kvartalet 2005 på 1 409 Mkr (1 110). Resultatet för de första nio månaderna 2005 var 3 852 Mkr (2 974).

· Nettoresultat för tredje kvartalet uppgick till 974 Mkr (729). Nettoresultatet för de första nio månaderna var 2 658 Mkr (2 131).

· Resultatet per aktie efter skatt, före och efter utspädning, för tredje kvartalet var 2:09 kronor (1:43) och för de första nio månaderna 5:69 kronor (4:23).

· Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 12 027 Mkr (11 184) och under de första nio månaderna till 36 637 Mkr (33 290).

Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2005 var 1 454 Mkr (1 189). Rörelseresultatet för de första nio månaderna var 4 025 Mkr (3 251). Rörelsemarginalen för tredje kvartalet uppgick till 12,1% (10,6) och för de första nio månaderna 11,0% (9,8).

Försäljningsökningen på 7,5% under kvartalet, uttryckt i SEK, kan hänföras till:
volym 5,1%, struktur -2,9%, pris/mix 2,1% och valutaeffekt 3,2%.
För de första nio månaderna kan ökningen på 10,0%, uttryckt i SEK, hänföras till:
volym 7,0%, struktur -0,2%, pris/mix 2,9% och valutaeffekt 0,3%.

Försäljningsutveckling
SKF-koncernens försäljning under tredje kvartalet, beräknad i lokala valutor och jämfört med försäljningen (exkl. Ovako Steel) under samma kvartal föregående år, var högre i Europa, påtagligt högre i Nordamerika och Asien, samt högre i Latinamerika.

Tillverkningsnivån under tredje kvartalet 2005 var oförändrad jämfört med andra kvartalet, men högre än under tredje kvartalet föregående år.

Marknadsutsikter för fjärde kvartalet 2005
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster i det fjärde kvartalet, jämfört med föregående kvartal, förväntas ligga kvar på en hög nivå i Europa, att bli något högre i Nordamerika, påtagligt högre i Asien och förbli på en hög nivå i Latinamerika. Detta utöver normalt säsongsmönster.

Tillverkningsnivån kommer att bli oförändrad under fjärde kvartalet, jämfört med tredje kvartalet, men högre i absoluta termer på grund av normalt säsongsmönster.

* Strukturförändringar är definierade som förvärvade och sålda företag och verksamheter.

Aktiebolaget SKF
SE-415 50 Göteborg, Sweden
Tel. +46 31 337 10 00 Fax. +46 31 337 17 22 www.skf.com