SKF AB

SKF planerar förvärv av ledande franskt lagerföretag

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 09:00 CEST

SKF och ägarna av det franska företaget SNFA S.A.S. har undertecknat ett Memorandum of Understanding beträffande SKFs förvärv av 100% av aktierna i SNFA.

SNFA är en ledande tillverkare av lager för flygindustrin samt för verktygsmaskiner. SNFAs försäljning uppgick till 73,1 miljoner euro 2004 och rörelseresultatet till cirka 10 miljoner euro. Antalet anställda är cirka 700. Något över hälften av SNFAs omsättning hänför sig till flygindustrin.

SNFA har en fabrik för flyglager i Valenciennes, utanför Paris, med 425 anställda, och två fabriker för tillverkning av högprecisionslager, i Turin i Italien och Charfield i England, med sammanlagt 275 anställda.

SNFA är välkänt för sin höga kvalitet, innovativa produkter och starka inbyggnadskunnande. När det gäller flygverksamheten har SNFA ett produktsortiment som kompletterar SKF Aerospaces utbud av produkter till motorer, växellådor, helikoptrar och flygplanskroppar. Inom verktygsmaskiner skulle ett sammangående av SKF och SNFA skapa ett fullsortiment av vinkelkontaktkullager och cylindriska rullager i högprecisionsutförande. En sammanslagning skulle också ge kunder inom båda områdena ett mervärde när det gäller tillverkning och teknik.

Förvärvet förutsätter undertecknande av ett slutligt aktieöverlåtelseavtal och att EU-kommissionen godkänner förvärvet. Även det franska finansdepartementet måste godkänna affären då sådant godkännande krävs för utländska investeringar i vissa franska verksamheter. Förvärvet förväntas vara klart i juni 2006.

Göteborg den 3 april 2006

Aktiebolaget SKF
(publ.)För ytterligare information kontakta:
PRESS: Lars G. Malmer, SKF Group Communication, tel. 031-337 1541, e-mail: Lars.G.Malmer@SKF.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel. 031-337 1994, e-mail: Marita.Bjork@skf.com


Aktiebolaget SKF
SE-415 50 Göteborg, Sweden
Tel. +46 31 337 10 00 Fax. +46 31 337 17 22 www.skf.com