SKF AB

SKF vinner kontrakt för tätningslösningar från indiska järnvägen

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 09:08 CET

SKF har blivit vald av den indiska järnvägen att leverera tätningar för renovering av koniska rullagerenheter för godståg.

Detta är den hittills största ordern, värd cirka 20 miljoner kronor, från den indiska järnvägen i New Delhi till en enskild tätningsleverantör. Tätningarna kommer att tillverkas vid SKFs fabrik i Bangalore.

– SKF är mycket stolt över att vara en partner till indiska järnvägen och leverera hållbara lösningar i världsklass och med minimal miljöpåverkan, säger Shishir Joshipura, chef för SKF India Limited.

Den indiska järnvägen har ett av de största och mest trafikerade järnvägsnäten i världen och fraktar över två miljoner ton gods per dag. I och med att antalet miljonstäder ökar, är utveckling av hållbar transport av högsta prioritet idag allteftersom behovet av att ersätta och underhålla godsvagnar och komponenter ökar.

Göteborg den 2 februari 2010

Aktiebolaget SKF
(publ.)
Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 februari 2010 kl 09.00.

För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60,
e-post: ingalill.ostman@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94,
e-post: marita.bjork@skf.com


SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Koncernens omsättning 2009 var 56 227 miljoner kronor. Antalet anställda var 41 172. www.skf.com.