SKF AB

SKFs vd och koncernchef Tom Johnstone får hederstitel från Cranfield University

Pressmeddelande   •   Jun 21, 2011 09:11 CEST

SKFs vd och koncernchef har fått hedersutmärkelsen Doctor of Science av Cranfield University som ett erkännande för sitt bidrag till affärsutveckling och utmärkt hållbarhet inom en global tillverkande organisation.

Cranfield University, som spelar en ledande roll inom tillverkningsexpertisen, har utsetts av den brittiska regeringen till att sätta upp nya tillverkningscentra. Universitetet kommer att fokusera på läkemedels-, flyg- och bilindustrier för att säkerställa att tillverkningssektorn ligger i framkanten gällande innovation.

Cranfield ingår i ett projekt under Higher Education Funding Council for England och arbetar tillsammans med Carbon Trust med att hjälpa deras partner att minska sina koldioxidutsläpp.

Professor Tom Stephenson som är rektor för Cranfield School of Applied Science, säger: “Vi väljer varje år ut ett fåtal personer som får hederstitlar av universitetet. Vi hedrar Dr Tom Johnstone för hans enastående bidrag till global tillverkning, som ett levande exempel på hur vårt universitet för ut forskning i verkliga situationer ute i världen samtidigt som den hållbara utvecklingen beaktas.”

“Jag är hedrad och mycket glad över att få denna utmärkelse från ett universitet som är globalt erkänt för sitt bidrag till forskning inom tillverkningssektorn, speciellt verkstadsindustrin, och för sitt åtagande för hållbar utveckling. Jag är starkt övertygad om att tillverkning, produktutveckling och hållbarhet ska ingå i ett företags långsiktiga strategi, och det är utmärkt att detta framgår i de utbildningsprogram som Cranfield University erbjuder”, säger Tom Johnstone.

Tom Johnstone har framgångsrikt fört fram initiativ för att integrera en hållbar utveckling i SKFs långsiktiga strategi och verksamhet. SKFs ledande resultat inom hållbarhet erkänns globalt genom att företaget har ingått i Dow Jones hållbarhetsindex sedan år 2000 och FTSE4Good Index Series sedan 2001 då indexen först introducerades.

Göteborg, 21 juni 2011

Aktiebolaget SKF
(publ)

För ytterligare information, kontakta:

PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60,
e-post: ingalill.ostman@skf.com

IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94,
e-post:
marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2010 uppgick till 61 029 miljoner kronor och antalet anställda var 44 742. www.skf.com.