AMF

Skicka ett meddelande 20 år in i framtiden

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 14:11 CEST

Vilket meddelande vill du skicka till någon i framtiden? En kärlekshälsning till din partner? Ett erkännande till chefen? Sanningen till mamma? Eller kanske en lyckönskning till dig själv? Idag startar AMF en kampanj som möjliggör att skicka ett meddelande, med text, bild eller film, in i framtiden.  Det meddelande du skickar idag kommer fram först om 20 år. Först 2030 kan mottagaren ta del av meddelandet. Kampanjen är sannolikt den längsta vi sett i Sverige någonsin.

Under hösten visas flera reklamfilmer från AMF som visar hur olika människor i olika åldrar, män och kvinnor, vill berätta om en händelse, en känsla eller en upplevelse till någon i framtiden. Barn, kompisar, kollegor, gamla flick- och pojkvänner, chefer… Det finns många som kan komma få ett spännande meddelande om 20 år.

-       Eftersom vi på AMF erbjuder något som hör framtiden till vill att så många som möjligt ska tänka på och engagera sig för sin framtid. Och pensionen påverkar absolut vår framtid. För att flytta tanken 20 år fram i tiden har vi gjort det möjligt att på riktigt skicka ett meddelande till framtiden, säger Åsa Ambuhm, Chef Marknadskommunikation.

Enkelt att skicka

Det är enkelt att använda tjänsten ”Skicka ett meddelande till framtiden”. Gå in på amf.se/framtiden, skriv meddelandet, addera bild eller film, bestäm vem som ska få meddelandet och sedan är det bara att skicka. Mottagaren får ett sms eller mail från den som skickat meddelandet med en kod som är nyckeln till att hämta det om 20 år. Meddelandena hålls hemliga under tiden de finns lagrade och 2030 kan mottagaren ta del av dem via den teknik som passar bäst då.

Gott om drömmar om framtiden

Framtiden är svår att sia om men ett är säkert: vi funderar över framtiden och de allra flesta har drömmar om hur den kommer bli. Undersökningar visar att hälften av dagens nyfödda i Sverige kommer att bli 100 år och svenska, privatanställda tjänstemän tror sig leva längst bland alla undersökta yrkeskategorier. Kvinnorna räknar med att leva längre än männen och mest optimistiska kring sin livslängd är de unga.

-       När det gäller de faktorer som spelar in för ett bra liv som pensionär så ser vi att det som är viktigast är hälsan, följd av familjen och på tredje plats kommer god privatekonomi, berättar Carina Blomberg, trygghetsekonom på AMF. Förväntningarna på den framtida pensionen är också höga och därför är det ju bra att fundera över den delen också.

Se amf.se/framtiden för mer information.

För frågor, kontakta: Åsa Ambuhm, reklamchef på AMF, 070-601 46 75 eller asa.ambuhm@amf.se eller Emelie Ericson, PR och Information AMF, 070- 208 24 32 eller emelie.ericson@amf.se

AMF är det framtidsorienterade pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 350 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 3,8 miljoner sparare. AMF Fastigheter och AMF Fonder är helägda dotterbolag till AMF.