Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Skicka nya trängselskatteutredningen till återvinning - Lägg makten över trängselskatten lokalt!

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2013 15:11 CET

- Skicka den nya utredningen om trängselskatten till pappersåtervinningen! Utredaren har inte gjort det som var hans huvuduppdrag, nämligen att visa hur ansvaret för trängselskatterna i Stockholm och Göteborg kan flyttas från riksdagen till regionernas egna politiker, som valts av dem som berörs av skatten.

Det säger Mårten Wallberg, ordförande i Naturskyddsföreningen i Stockholms län, i en kommentar till det utredningsförslag som på torsdagen överlämnades till regeringen. I sitt slutbetänkande föreslår utredaren, lagmannen Raymond Grankvist, att trängselskatten ska förbli en statlig skatt och att alla
väsentliga detaljer även i fortsättningen ska bestämmas av riksdagen.

- Rapporten ter sig som ett rent beställningsverk från finansminister Anders Borg och hans moderata
regeringskollegor som till varje pris vill att regeringen och riksdagen ska behålla kontrollen över trängselskatten och dessutom förvandla den till en ren ekonomisk pålaga på bilisterna. Jag kan inte tänka mig att småpartierna i regeringen accepterar förslagen, säger Wallberg.

Raymond Grankvist avråder politikerna från att flytta någon makt alls till kommunerna, men för att inte direkta trotsa utredningsdirektiven, redovisar han ett förslag som skulle innebära att kommunfullmäktige i Stockholm resp. Göteborg, inom stränga ramar, skulle kunna få justera trängselskatten. Alla intäkter ska dock även fortsättningsvis gå till finansdepartementet.

- För att kunna hantera framtida trängselproblem är det, särskilt i Stockholm, helt avgörande att det
snabbt och smidigt går att justera trängselskatterna, konstaterar Mårten Wallberg.

- Konsekvensen av utredningsförslaget är möjligheterna att på ett smart sätt hantera trängselproblemen i Stockholm torpederas. Det enda som verkar viktigt för Anders Borg och hans utredare tycks vara att plocka av bilisterna så mycket pengar som möjligt, inte att lösa storstädernas trängsel-och miljöproblem.

Som alternativ lanserade Naturskyddsföreningen redan 2011 ett eget lagförslag som innebär att kontrollen över trängselskatten normalt läggs hos landstingen eller regionerna. På så sätt skulle skattens utformning smidigt kunna samordnas med kollektivtrafiken och intäkterna användas för att just förstärka kollektivtrafiken.

- När trängselskatten infördes var den viktigaste kritiken från centerpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna att makten borde ligga lokalt, inte hos riksdagen. Vi utgår från att dessa partier inte låter sig hunsas av den moderate finansministern, avslutar Mårten Wallberg.

Naturskyddsföreningens förslag till lag om kommunala trängselskatt
http://www2.naturskyddsforeningen.se/kretsar-lan/stockholm/Stockholms-lansforbund/verksamhetsomraden/trafik/trangselavgifter/

SOU 2013:3 Trängselskatt – delegation, sanktioner och utländska fordon http://www.regeringen.se/sb/d/16889/a/208701

Ytterligare information:

Ordförande  Mårten Wallberg, 073-374 67 14


Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Naturskyddsföreningen i Stockholms län jobbar med en mängd olika regionala miljöfrågor. Inom länet finns 26 kretsar med sammanlagt 44 000 medlemmar. Vi  jobbar med allt från lokala planfrågor till att arrangera utflykter.