Vimek AB

Skickliga och medvetna förare utbildas då skola köper skogsmaskiner och simulator från Vimek

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 08:26 CEST

Framtidens skogsbruk och duktiga förare är i fokus då Naturbruksskolan Svenljunga köper Vindelföretaget Vimeks paket med skördare, skotare och maskinsimulator. Vimeks maskiner riktar sig till det småskaliga skogsbruket. Mindre skogsmaskiner efterfrågas alltmer vilket gymnasieskolan märkt av.

— Med Vimeks maskiner kan vi erbjuda en heltäckande och komplett utbildning med hög kvalitet för våra elever som utbildar sig till maskinförare eller maskinreparatörer. Nu har vi hela bredden från små till medelstora och stora skogsmaskiner i vårt program, berättar Mattias Mårtensson, skogsansvarig inom Region Västra Götaland och lärare på skolan.

Mindre skogsmaskiner och småskaligt skogsbruk har blivit intressant de senaste åren. Maskinutvecklingen har gått snabbt och behovet av ett skonsamt skogsbruk ökat. Mindre maskiner är smidiga, leder till färre markskador, lägre utsläpp och ger ett effektivt gallringsarbete. Det är särskilt intressant i en tid med exempelvis tuffare miljökrav och klimatförändringar som ger fler tjälfria vintrar och fler stormar.

— Vi har en forsknings- och utvecklingsprofil på skolan så förutom att bredda utbildningen så är vi intresserade av maskinstorleken för att se hur effektiva och skonsamma maskinerna är. Det finns inte så mycket jämförande data men det ska vi utforska och ta reda på. Dessutom har våra elever efterfrågat mindre maskiner och vi vet att flera markägare i regionen också gör det, berättar Johan Andersson, lärare på skolan.

Naturbruksskolan Svenljunga köper Vimeks paket med skördaren 404 T6, skotaren 610.2 och Vimeks simulator. Att det blev Vimeks maskiner var ett naturligt val.

— Det är ett helhetsbeslut. Vimek är ett känt varumärke som vi känner oss trygga med. Pris och prestanda var rätt och de var ensamma om att kunna leverera en maskinsimulator, berättar Mattias Mårtensson.

— Vi är glada över att Naturbruksskolan Svenljunga valt oss som leverantör. Det är en framtidsinriktad skola som tycker om samarbeten och tänker både brett och nytt och det matchar oss mycket väl. Dessutom kommer eleverna att få köra riktigt fina maskiner, säger Maria Öhman, försäljningsansvarig i Norden för Vimek.

Skola som satsar och ser framåt

Naturbruksskolan Svenljunga är en gymnasieskola i Västra Götaland och ett centrum för utbildning och utveckling inom skog. Studenterna kan utbilda sig till skogsmaskinförare, maskinreparatör, skogsvårdare, naturguide eller jakt- och viltvårdare. Skolan har en egen skogsareal på 850 hektar med produktiv skog, vilthägn och en vilthanteringsanläggning. Skolan driver utvecklings- och effektiviseringsprojekt, tänker framåt och samarbetar med flera skogsentreprenörer och markägare.

Naturbruksskolan använder 10 maskiner om året, både skotare och skördare och har genom åren köpt eller leasat maskiner efter behov. Tanken är att erbjuda en attraktiv och bred utbildning där eleverna kommer ut på arbetsmarknaden som särskilt kompetenta och kunniga. Därför vill skolan satsa på både bredd och teknik. Särskilt viktig är maskinsimulatorn.

— Vårt mål är att ha en simulator för varje maskintyp. Det betyder att vi utbildar med högre kvalitet, vi examinerar skickligare förare och utbildningen blir roligare. Eleverna kan redan från första årskursen börja träna och bli inspirerade istället för att vänta ett eller två år på att få sätta sig i en riktig maskin, säger Johan Andersson.

Det är en mycket effektiv och hållbar lösning att först träna alla grundmoment i en simulator istället för i en riktig maskin som kan förbruka upp till tio liter diesel i timmen.

— Simulatorn är väldigt viktig. Den går att använda både som skotare och skördare och vi kan koppla upp oss mot varandra och köra i par. Vi kan först träna på arbetet i simulatorn och sen utföra det på exakt samma område fast i verkligheten. Möjligheterna är obegränsade, berättar Johan Andersson.

Smidiga moderna maskiner som slingrar fram

Naturbruksskolan har nyligen fått Vimeks maskiner till skolan och Johan Andersson har precis börjat lära sig skördaren.

— Jag är imponerad hur smidig den är. Den svänger väldigt enkelt och det går att ta sig fram varsomhelst mellan träden. Det krävs inte många dagar så är vanan inne, säger han.

— Maskinutvecklingen har varit fantastisk under de senaste 10-15 åren. Små skogsmaskiner har blivit professionella, de är lagom avancerade, välbyggda och håller hög kvalitet, säger Johan Andersson.

Fakta Vimek AB:

Vimek är en marknadsledande tillverkare av lätta maskiner för det skonsamma skogsbruket. Företaget, med anor från början av 1900-talet, beläget i Vindeln i Västerbotten, omsätter drygt 60 mkr, och har ca 20 medarbetare. Vimek har återförsäljare runt om i Sverige samt i ett flertal andra länder runt om i världen. Vimek ingår i Cranab Group (Cranab, Slagkraft, Vimek och Bracke Forest) som samverkar för att vara världsledande inom hållbart skogsbruk, från plantering till slutlig hantering. Cranab Group har totalt ca 200 anställda. 

Fakta Naturbruksskolan Svenljunga:

Naturbruksskolan Svenljunga är ett centrum för utbildning och utveckling inom skog. Skolan har en skogsareal på cirka 850 hektar, vilthägn och en vilthanteringsanläggning. På skolan drivs utvecklings- och effektiviseringsprojekt. Skogsutbildningarna sker på skolans egna skogsmarker men också hos privata markägare och bolag. Skolans maskinpark är modern. Skolan har ca 130 elever.