Torsby kommun

Skidtunnel och tillväxt

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 14:22 CET

Att skidtunneln i Torsby skulle byggas var inte så självklart för bara några år sedan. Vägen dit har bitvis varit både tung och krokig och nu är den sammanställd i en rapport.

Processen kring skidtunneln, från idé till färdig anläggning har nu studerats i en arbetsrapport från Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling, vid Karlstads universitet. Det är Sara Westlindh, doktorand i Kulturgeografi, som gjort arbetsrapporten om skidtunnelns historia fram till idag.

Sara Westlindhs rapport presenterades under ett seminarium i Valberget under tisdagen den 13 februari. Hon berättade bland annat om de olika faser som skidtunnelprojektet gått igenom samt även om en SWOT-analys om anläggningen som hon sammanställt med styrkor, svagheter, möjligheter och hot.
Tid, rum och tillväxt
Deltog gjorde också Svante Karlsson, även han doktorand i Kulturgeografi, under temat: "Tid, rum och tillväxt - med utgångspunkt i skidtunneln". Svante pratade i huvudsak om platsen betingelser och hur platsers betydelse kan variera över tid. "Varje tid har sin plats", säger Svante Karlsson och tog som exempel upp avfolkade bruksorter i jämförelse med liknande orter som klarat sig bättre på grund av att de tagit tillvara möjligheter som funnits som legat bättre i tiden. Han benade även ut det krångliga begreppet tillväxt och ansåg att tillväxt är något som människor på en ort mycket väl kan påverka.

Är du intresserad av att veta mer? Rapporten har tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelsen Värmland, TUAB och Torsby kommun. Den är producerad av Cerut och finns att ladda hem på deras hemsida (pdf) www.cerut.kau.se. Rapporten heter Fortum Ski Tunnel Torsby - en studie om processen från idé till färdig skidtunnel, av Sara Westlindh. Rapporten finns även upptryck i begränsad upplaga hos TUAB på Torsby Infocenter.

Sara Westlindh har även gjort fler rapporter om företeelser i norra Värmlad, varav en handlar om Branäs. Läs mer om Branäsrapporten här http://www.torsby.se/?use=publisher&id=3511&force_menu=3511