SBAB

Skifte från kort bindningstid till rörlig boränta

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 09:23 CEST

Andelen lån med rörlig ränta ökade kraftigt till 65 procent i september. Noteringen är den högsta sedan januari. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatkunder.

Andelen bolån med rörlig ränta ökade från 57 procent i augusti till 65 procent i september. Ökningen skedde på bekostnad av korta bindningstider (1-4 år), som minskade från 31 till 23 procent medan andelen för de längre bindningstiderna (5-10 år) var oförändrad på 12 procent.

– Efter sommaren har finansmarknadens förväntningar förändrats så att man nu räknar med att nästa steg från Riksbanken är en räntehöjning. Den ettåriga bundna räntan, som tidigare var lägre än den rörliga boräntan, är därmed åter högre än den rörliga boräntan. Efterfrågan på ettåriga bindningstider har därför minskat rejält från en andel på 25 procent i april till 6 procent i september, säger Tomas Pousette ränteanalytiker på SBAB.

Andel rörliga och bundna bolån för SBAB:s nyutlåning till privatkunder

http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=136437&fn=wkr0010.pdf

[Removed Graphics]

Bortsett från förskjutningen mellan rörlig och ettårig bunden boränta har efterfrågan på övriga bindningstider (2-10 år) varit ganska stabil hittills i år. Drygt en fjärdedel av privatkunderna har valt att binda boräntan på 2-10 år. I september var denna andel 29 procent.

– Förväntningarna om stigande bundna boräntor har hittills inte fått kunderna att välja bunden ränta i stor skala. Detta visas också av att den genomsnittliga bindningstiden på nya lån i september var 16,3 månader, vilket var nära det långsiktiga genomsnittet på 14,5 månader, säger Tomas Pousette.

Genomsnittlig bindningstid för SBAB:s nyutlåning till privatkunder file:///C:\DOCUME~1\magblo\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image003.emz">

[Removed Graphics]

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid
2003
2004
jun-05
jul-05
aug-05
sep-05

Rörlig (3 mån)
48
67
60
58
57
65

Bundet 1-4 år
41
26
31
31
31
23

Va rav 1 år
14
7
15
12
10
6

Bundet 5-10 år
10
7
9
11
12
12

Totalt
100
100
100
100
100
100


För mer information, kontakta:
Tomas Pousette, ränteanalytiker SBAB, tfn 08-614 43 88 eller 0708-92 26 63 eller tomas.pousette@sbab.se

Mattias Isaksson, pressansvarig SBAB, tfn 08-614 38 50, 0708-80 38 50 eller mattias.isaksson@sbab.se

För mer information om bolån , se www.sbab.se eller ring 020-45 30 00

SBAB är det bankoberoende bolåneföretaget, som på ett effektivt och lönsamt sätt ska bidra till konkurrens och mångfald på bolånemarknaden. Vi är den främsta utmanaren på bolånemarknaden, med en marknadsandel om 15,3 procent på företagsmarknaden och en marknadsandel om 8,8 procent på privatmarknaden. SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon. Cirka 65 procent av våra privatkunder söker lån via Internet, vilket är en av anledningarna till att SBAB kan erbjuda en av marknadens lägsta bolåneräntor.