Karl Deutsch Nordiska AB

Skikttjockleksmätare för ytskikt på betong, Elcometer 500.

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2016 12:03 CET

Elcometer 500 är en helt ny typ av skikttjockleksmätare som mäter ytskikt på betong med ultraljud och är därigenom helt oförstörande till skillnad från befintliga metoder på marknaden. 

Elcometer 500 har en robust och ergonomisk design och har ett mycket enkelt gränssnitt med svenska instruktioner som lätt hjälper dig att snabbt komma igång.  Det är möjligt att göra punktmätningar eller skanna över en yta med mer än 140 mätningar i minuten vilket ger hög noggrannhet, reproducerbara värden samt att den spar tid.

Som andra av elcometers skikttjockleksmätare är även denna försedd med bluetooh vilket gör det lätt att föra över lagrade värden till din PC eller mobiltelefon. Kompatibel med såväl IOS son Android.