Tedestrand coaching AB

Skillnaden mellan orientering och desorientering inom psykologin måste förstås.

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2013 17:46 CEST


Skillnaden mellan orientering och desorientering samt komplexitet och enkelhet i kombination är mycket viktigt att förstå om vi ska komma till rätta med den psykologi som varit - och är kontraproduktiv sedan Freud. 

Freud skapade en illusion om att samtalet kan vara ett verktyg för komplexitet som har hållit i sig och cementerats hos psykologins företrädare. Konstigare än så är det faktiskt inte.

Så fort det blir det minsta komplext blir människan desorienterad. Ett enkelt bevis för det är något så simpelt som en IKEA-möbel. Det är inte en slump att IKEA skickar med en ritning för att vi ska få ihop denna relativt enkla komplexitet.

Så här ser det ut oavsett vad människan ska lösa, återskapa eller bygga upp. Så fort det blir många delar, och det behövs behövs inte speciellt många delar för att desorienteringen ska bli ett faktum. Detta är generellt oavsett om det är fysiska delar eller osynlig information. När informationsmängden som ska bearbetas av människan består av för många bitar - behövs inte många bitar här heller, så blir människan snabbt desorienterad. 

Så här ser det faktiskt ut, det är ingenting jag hittar på - jag kan räkna upp område efter område i tusental. Men jag kan inte visa något område där denna regel som liknar en naturlag övervinns av människan utan att en visuell överblick skapats/uppfunnits av någon - eller några först. Denna visuella överblick måste dessutom vara möjlig att lära ut till den - eller dom som ska lösa komplexiteten.

Alla psykologiska metoder förutom Psykologisk orientering har samtalet som verktyg. Kan komplexitet lösas genom samtal? Nej, sannolikt inte eftersom samtalet är en integrerad del av människan eller människorna - och människan och människorna kunde ju inte lösa den enklaste komplexitet. Samtalet är ingen visuell överblick, det är lika desorienterande som att försöka orientera sig igenom en stor skog utan karta, det är ingen skillnad eftersom det i båda fallen handlar om komplexitet.

Psyket och psykologin är ett av universums mest komplexa område, det är skälet till att någon måste skapa/uppfinna en processkarta som vägleder människan, precis som med den enkla IKEA-möbeln.

Processkartan är idag skapad, den väntar på att upptäckas av nyfikna forskare, politiker och sakkunniga för att skapa en psykologi som är i klass med IKEAs paradigmskifte med möbler som sätts ihop hemma genom den visuella överblicken. Kartan kommer att hjälpa mänskligheten att förstå psykologin - och hjälpa till att återskapa psyken som förfallit i kaos genom att människan sätter ihop sig själv genom den visuella överblick som idag är ett faktum.

Välkommen att kontakta mig, kontaktuppgifter längre ner på sidan!

Anders Tedestrand - Psykologisk orienteringstränare