Skillstreaming AB

Skillstreaming HVB's senaste rapport från Socialstyrelsen

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2012 10:08 CEST

Skillstreaming HVB hade vid senaste tillsynen av Socialstyrelsen inga anmärkningar på sin HVB verksamhet.

Detta är en direkt konsekvens av vårt dedicerade arbete under det senaste året där vi metodiskt höjt kompetensen i bolaget för att helt enkelt kunna erbjuda den bästa HVB-vården i Sverige.

Vi har har även öppnat vårt nybyggda hus under våren 2012, vilket gjort det möjligt för oss att arbeta med mindre elevgrupper och mer fas indelat, vilket givit oss bättre vårdresultat och till följd av detta inneburit full beläggning på våra vårdplatser.

I första hand tillägnar jag hela vår professionella personalgrupp denna framgång. Detta var ett av delmålen som vi satte upp, men vi kommer inte nöja oss med detta utan fortsätter att rekrytera och utbilda fler KBT-proffs för att säkerställa ett förstklassigt vårderbjudande för våra elever under en överskådlig framtid, säger VD Charlotta R Pettersson.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anja Sundin, Föreståndare Skillstreaming HVB, mobilnummer: 076-050 86 65

Thomas Jakobsson,Verksamhetschef Skillstreaming AB, mobilnummer: 076-200 76 27

Charlotta R Pettersson, VD Skillstreaming AB, mobilnummer: 0731-89 00 00

Lars Benson, Styrelseordförande Skillstreaming AB, telnummer: 070-810 04 66

OM SKILLSTREAMING:


Skillstreaming's behandlingshem erbjuder utredning av psykiatriska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, heldygnsvård, behandling, rehabilitering, utslussning och eftervård av ungdomar med olika typer av psykosociala problem. Skillstreaming har krav på evidensbaserade behandlingsmetoder, där elevens behov alltid sätts i centrum.

För mer information: http://www.skillstreaming.se