Lifecap AB

Skilsmässohotellet - undvik att hamna där!

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2016 15:35 CET

Lennart Matikainen, som är aktuell i TV 7 med "Skilsmässohotellet" delar med sig av råd i en film som syftar till att förbättra befintliga relationer för att förebygga att par hamnar i skilsmässostatistiken. Ta del av hans bästa tips och råd i en film inspelad i samarbete med Lifecap AB vars mission är att "Hjälpa människor att hjälpa sig själva till ett bättre mående" via filmer och E-terapi.

Lifecap producerar kontinuerligt ny E-terapi (kognitiv terapi via internet) och filmer för att sprida kunskap som gynnar psykisk hälsa. Genom att betala några kronor för att se den innehållsrika filmen med Lennart stödjer du oss i att spela in fler självhjälpsfilmer och E-terapi som kan komma många till nytta. Filmerna förmedlar kunskap, E-terapin ger tillgång till omfattande kognitiva självhjälpsprogram under handledning av en terapeut som själv har kommit tillrätta med de problem som berörs, och som därefter genomgått en omfattande terapeutisk utbildning och idag hjälper andra med att komma tillrätta med sina problem inom området.  

Lifecap är ISO-certifierat och har utbildat kognitiva coacher och terapeuter i nuvarande regi sedan år 2000. 

Lifecap "Hjälper människor att hjälpa sig själva till ett bättre mående". Det sker via E-terapi, WEB-terapi, kurser samt kognitiva (KBT) coach- och terapeututbildningar.

Lifecap AB, Tulka 1745, Vändviksvägen 7, 760 49  HERRÄNG

https://www.lifecap.se 

https://app.coursio.com/store/lifecap