Wide Ideas

SkiStar Åre satsar på idéutveckling - inleder samarbete med Idea2Innovation

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2012 08:15 CET

Åreföretaget Idea2Innovation har tecknat avtal med SkiStar i Åre. Samarbetet innebär att SkiStar kommer att använda sig av verktyget WIDE för att ta tillvara på alla idéer som har potential att utveckla destinationens konkurrenskraft och attrahera morgondagens besökare.

Nu kan SkiStar Åre löpande ta tillvara på idéer och feedback från anställda, säsongsanställda och besökare genom att använda en idélåda på nätet i stället för att samla in idéer på papper och förvara i pärmar.

- Genom att SkiStar använder systemet WIDE för idéhantering och innovationsledning säkerställer de en kunddriven utveckling som leder till ökad lönsamhet genom nya attraktiva produkter och tjänster. Nu kan de samla in alla idéer på ett ställe, få en överblick, prioritera och välja ut vilka som har potential att utvecklas. Dessutom möjliggöra att alla anställda och säsongsanställda alltid kan bidra med sina reflektioner och idéer, säger Åse Angland Lindvall, marknad och försäljning Idea2Innovation.

Företaget Idea2Innovation har utvecklat Sveriges första idéhanterings- och innovationsledningssystem. Systemet, som heter WIDE, har tagits fram i nära samarbete med användare och kunder under 2011. Skistar i Åre implementerar nu WIDE i hela organisationen.

För ytterligare information:
Åse Angland Lindvall, försäljning och marknad, tel +46 70 601 01 81, ase.angland-lindvall@i2i.se

Fakta Idea2innovation – från idé till innovation, www.i2i.se
Företaget Idea2innovation är specialiserade på processer som ökar förmågan att finna morgondagens nya produkter, tjänster och processer. Företaget har utvecklat Sveriges första system för idéhantering och innovationsledning, WIDE, som gör det möjligt att ta tillvara och utveckla idéer till nya affärsmöjligheter. Idea2innovation grundades 2010 och har sitt säte i Åre med kontor i Åre och Stockholm.

Fakta om Sveriges första system för idéhantering och innovationsledning, WIDE, www.i2i.se/wide, följ på twitter: @i2iwide
WIDE är idag det enda svenska systemet för idéhantering och innovationsledning. Målgruppen är företag och offentliga organisationer som vill stärka sin innovationsförmåga genom att engagera hela sin organisation i innovationsprocessen. WIDE har utvecklats genom praktiska erfarenheter, modern innovationsforskning och den senaste tekniken när det gäller interaktiv användning. Med WIDE kan företag och organisationer arbeta strukturerat och långsiktigt och få en överblick i realtid över idésamling, status, statistik och resultat. Systemet stödjer och förstärker arbetet med att skapa en innovativ kultur och bidrar till en öppen, tillgänglig, synlig och mätbar innovationsprocess.