Sveriges Kommuner och Landsting

SKL i Almedalen 2009: Almedalskrönika 2009: Viktigt att vara här

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2009 13:18 CEST


När detta publiceras har jag redan lämnat Gotland. Jag flög över till fastlandet redan torsdag eftermiddag efter flera intensiva och intressanta dagar.


 

Jag har både deltagit i våra egna evenemang och flera seminarier arrangerade av andra. Men inte minst har jag haft många möten och träffat intressanta personer som jag hoppas kunna ha kontakt med i framtiden.

Just dessa möten med andra, möjligheten att utbyta åsikter, idéer och information är det som gör Almedalen så unikt och det är därför så viktigt att vara på plats.

Jag själv har diskuterat den ekonomiska krisen på vårt eget seminarium i måndags. Ekonomin är ett självklart ämne för oss på SKL att lyfta i tider då våra medlemmar tampas med en tuff ekonomisk situation i finanskrisen spår.

På olika seminarier har jag bland annat diskuterat arbetsgivarfrågor, kulturfrågor, infrastruktur, klimat och kollektivtrafik. Samtliga har gett mig något att tänka på och att ta med i mitt framtida arbete. Så tror jag det är för alla som deltar i Almedalsveckan.

Möten står också i fokus för SKL:s Öppna hus i det vackra Burmeisterska huset vid Donners plats. Våra dagliga politikerträffar har roligt nog lockat väldigt många. Jag stod själv och tog emot besökare i Öppna huset i onsdags. Det visade återigen på en bred skara frågor som ryms i debatten. Det kom personer som ville diskutera tillgänglighetsfrågor, återvinning, ungdomsdemokrati, lärarnas arbetstider och mer därtill.

Det är viktigt att debatten inte stannar vid Almedalsveckan på Gotland, vi måste konstant berätta om våra frågor och hur vi vill lösa de utmaningar vi står inför.

Det är därför oroande att se resultatet av den opinionsundersökning som vi presenterat i veckan. Den visar att tre procent av befolkning känner till att 90 procent av kommuner och landstings kostnader går till välfärdens kärna. Över hälften av de tillfrågade trodde att det var så lite som mindre än 50 procent.

Detta är ett oroande resultat som visar på behovet att bättre förklara hur det ser ut ute i landet, något vi från SKL bland annat gör genom kommunikationssatsningen En fråga om Demokrati.

Bättre kommunikation och kunskap tror och hoppas jag leder till en bättre debatt mellan politiker och väljare. En brist på kommunikation och kunskap kan leda till misstro som i de värsta fall leder till hot, våld eller trakasserier. Denna fråga diskuterade vi också på ett seminarium under veckan och tredje vice ordförande Lennart Gabrielsson presenterade en ny idé för lagstiftning om hot mot demokratin. Det förslaget ska vi titta vidare på.

Vi måste och kommer att fortsätta debatten. Men för denna gång i Almedalen så tackar jag för mig. Jag vill också passa på att tacka Gotland för gästfriheten, Gotlands kommun för arrangemanget, mina kollegor i SKL och de tjänstemän som varit delaktiga i våra engagemang för deras arbete och önska dem och alla andra en trevlig sommar.

Anders Knape

Ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer om opinionsundersökningen här.

Läs mer om SKL:s arrangemang i Almedalen via: www.skl.se/almedalen

Läs mer om En fråga om demokrati via: www.skl.se/demokrati