Sveriges Kommuner och Landsting

SKL i Almedalen 2009: Snabba insatser nödvändiga

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 16:06 CEST

För att integrationen ska bli bättre är det viktigare att snabbt få ut nyanlända på arbetsmarknaden än att "krama sönder" dem med många olika insatser.

Under förra året behövde mellan 7 000 och 8 000 nyanlända i Södertälje arbete och bostad. När Anders Lago, kommunstyrelseordförande i Södertälje, inledde SKL:s integrationsseminarium beskrev han situationen som dessa personer upplever.

- Vi behöver 1 000 nya jobba varje år, bara för de nyanlända. Situationen för dem är mycket svår, sa han.

Han efterlyste två åtgärder mot problemet: Förändra och gör asyl- och flyktingmottagande mer human, få folk i jobb.

- Det tar sju år för en man att bli självförsörjande efter att han har kommit till Sverige och tio år för en kvinna. Det är totalt oacceptabelt.

Anders Lago saknar stöd från statsmakterna och i Södertälje försöker man i stället hitta egna lösningar, som att starta en egen arbetsförmedling för nyanlända.

Christer Hallerby, statssekreterare på integrations- och jämställdhetsdepartementet, ville inledningsvis betona att bilden inte är helt mörk. Han beräknar att omkring 25 procent av jobben i Sverige sköts av personer som är födda i utlandet eller har rötter utomlands.

- Vi skulle inte klara oss utan dem, sade han.

Han höll dock med om att svensk integrationspolitik och omhändertagande av nyanlända är ett stort misslyckande. Han tog också upp problemet med att det tar lång tid för nysvenskar att komma ut i arbetslivet. Såväl inträdet på arbetsmarknaden och tillgång till bostad som introduceringen av svenska språket och värdegrunden behöver bli bättre, sade han, och lovade en proposition om ett nytt system för integration.

- Den kommer att innebära ett förstatligande av introduktionen. Dessutom kommer individen få huvudansvaret för att följa sin individuella etableringsplan i stället för att bli sönderkramad av åtgärder, sa han.

Han medgav att propositionen borde ha kommit för flera månader sedan men höll inte med Anders Lago om att staten inte gör något.

- Vi har till exempel underlättat för personer som vill byta kommun för att få jobb och bostad, sa han.

För det finns kommuner som gärna tar emot nyanlända och har såväl jobb som bostäder att erbjuda.

- Det är en paradox att ingen flyttar till Ydre som vill ta emot samtidigt som Södertälje kämpar med att ge en bra tillvaro till en enorm mängd nya svenskar. Ska det vara så? Kanske ska vi tydligare rekommendera kommuner som kan erbjuda bostad och arbete, sa Carola Gunnarsson, första vice ordförande för SKL och kommunstyrelseordförande i Sala kommun.

Farbod Rezania, expert på integrationsfrågor på Svenskt näringsliv och Veronica Karlsson, förbundsstyrelsen SKTF, tog båda upp problemet med att arbetsgivare inte anställer. Veronica Karlsson beskrev situationen som att när dörren väl har öppnats genom uppehållstillstånd är alla andra dörrar in i samhället stängda.

- De attityder och den rädsla som finns måste också bekämpas för att integrationen ska bli bättre. Många nyanlända har gedigna kunskaper och upplever ett stort trauma när de nedvärderas och avidentifieras, sa hon.

- Företag måste lämna platser vakanta och Arbetsförmedlingen behöver bli bättre på att ta fram jobb, sa Farbod Rezania.

En bortglömd resurs, enligt Farbod Rezania, är de invandrargrupper som på olika har lyckats integrera sig i det svenska samhället.

- Släpp in dem i introduktionsprocessen. På så sätt skapar verkligheten nya möjligheter.