Sveriges Kommuner och Landsting

SKL kritisk till förslag om ny lag för vägars säkerhet

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2010 16:38 CET

Trafiksäkerhetsutredningens förslag riskerar att medföra ökad byråkrati och ökade kostnader för kommunerna utan att trafiksäkerheten egentligen förbättras. Däremot kan förslaget om en lagstiftning som tydliggör kommunala väghållares säkerhetsansvar vara motiverat, det anser SKL i ett yttrande.

Utredningens förslag innebär att väghållaren i vissa fall kan tvingas genomföra trafiksäkerhetsåtgärder som Transportstyrelsen anser krävs för att förebygga olyckor. Dessutom vill Transportstyrelsen ha långtgående befogenheter för sitt tillsynsarbete och ett mandat att kunna ställa detaljerade krav på väghållarnas administration, trafikreglering och fysiska utformning av gator och vägar.

– Utredningens förslag om säkerhetskravet innebär att Transportstyrelsen genom sin tillsyn kan tvinga kommuner att vidta åtgärder. Det inskränker på kommunernas möjlighet som väghållare att själva ta ett helhetsgrepp på trafiksäkerheten och utforma lösningar efter lokala prioriteringar. Utredningen lägger fokus på fel nivå, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Det vore bättre att fokusera på ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete med ständiga förbättringar hos väghållarna. Det skulle ge förutsättningar för en mer modern tillsyn som bygger på egenansvar utan onödig detaljstyrning. Det är beklagligt att utredningen inte har försökt att komma fram till ett förslag med säkerhetskrav som vi kan stödja, särskilt då vi tror att det hade varit möjligt i detta fall, säger Anders Knape.

– Kommunerna har under många år varit föregångare i arbetet med att skapa ett mer trafiksäkert samhälle. Ett krav på systematiskt arbetssätt skulle ge varje kommun ytterligare ett incitament till ständiga förbättringar utifrån sina lokala förutsättningar och ge en bättre säkerhet över hela landet, säger Anders Knape avslutningsvis.

> Ladda ned styrelseyttrandet:"Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv angående förvaltning av vägars säkerhet" (pdf, öppnas i nytt fönster)

> Läs fler yttranden från styrelsen

> Läs mer om SKL:s arbete med transporter och infrastruktur

För mer information: Johan Lindberg, handläggare på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn 08-452 79 64, mobil: 070-617 79 64, e-post: johan.lindberg@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01