Sveriges Kommuner och Landsting

SKL kritisk till Timbros påstående om byråkratexplosion

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2009 08:35 CET

Timbro hävdar på Dagens Nyheter Debatt den 28 december att en kommande"byråkratexplosion" väntar i kommuner och landsting istället för satsningar på vård, skola och omsorg. Ett påstående som det finns all anledning att kritiskt granska snarare än att svälja enligt SKL:s VD Håkan Sörman.

I en debattartikel i Dagens Nyheter den 28 december presenterar Timbro en ny studie där de hävdar att risken är stor att de 17 miljarder som staten nu specialsatsar på kommuner och landsting för att motverka den stora finanskrisen och medföljande arbetslöshet inte lär komma vård, skola och omsorg till del utan endast göda nya kommunbyråkrater.

- Det finns all anledning att kritiskt granska dessa siffror med tanke på att Timbro i augusti i år presenterade en studie som gick ut på att kommunerna skulle kunna avstå kultur- och fritidsområdet för att spara. Det visade sig snart att författarna gjort det enkelt för sig och inkluderat kommunernas kostnader för renhållning, snöröjning, gatuunderhåll, brandförsvar, miljöskydd och flyktingmottagning, viktiga områden som har haft stor aktualitet hela hösten och vintern, säger Håkan Sörman, VD på SKL.

- Nu är de tillbaka med en fortsättning med samma syfte att stoppa statlig satsning på kommuner och landsting kallad "byråkratexplosionen" där man går tillbaka till åren 2001 - 2007 för att se hur kommuner i expansion satsat sina medel inom olika yrkeskategorier. Timbros siffror, en ökning av administratörer med 29 procent, rimmar illa med SKL:s personalstatistik som pekar på en konstant andel administratörer för åren 2005 - 2008 på 8 procent av arbetskåren, fortsätter Håkan Sörman.

Fördjupar man sig i SCB:s databas visar det sig att det rör sig om 66 yrkesgrupper som slagits samman till administratörer. Därtill att kommunerna ökat antalet administratörer med 37,3 procent från 13 462 till 18 485 och landstingen med 11,8 procent, från 7 325 till 8 192. Den verkliga byråkratexplosionen har den statliga sektorn stått för där man ökat andelen administratörer i statlig förvaltning från 13 915 till 24 560, en ökning med 76,5 procent.

I SKL:s egna lilla häfte "Myter och fakta" är den första myten "Den kommunala byråkratin är för omfattande". Fakta visar dock att andelen som arbetar med administration i kommuner och landsting är ca 12,5 procent, i staten ca 15 procent och i näringslivet 15-20 procent.

- Självklart ska kommuner och landsting, likaväl som staten och det privata näringslivet, vara noga med att inte skapa någon onödig byråkrati. Men en kostnadseffektiv administration är inte av ondo, tvärtom en viktig kugge i alla verksamheter som en form av smörjmedel för den praktiska verksamheten.

- Vi kommer att granska statistiken närmare längre fram för att se varför siffrorna pekar åt så olika håll, avslutar Håkan Sörman.