Sveriges Kommuner och Landsting

SKL och Kommunal undertecknar Sveriges mest moderna pensionsavtal

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 14:11 CEST

Sveriges Kommuner och Landsting/Pacta och fackförbundet Svenska Kommunalarbetareförbundet har idag kommit överens om ett nytt pensionsavtal. Det nya avtalet är helt avgiftsbestämt och följer livsinkomstprincipen. Därmed blir det ett av de mest moderna på hela arbetsmarknaden.

Det nya avtalet träder i kraft den 1 januari 2014 och gäller för arbetstagare som är födda 1986 och senare. Utgångspunkten i förhandlingarna har varit att hitta ett modernt och långsiktigt hållbart avtal.

– Det har vi också lyckats med. Ett pensionsavtal som helt baserar sig på inbetalda avgifter är både tryggt för de anställda och förutsägbart för arbetsgivarna, säger Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

– Vi är nöjda med det nya avtalet och att vi lyckats förhandla om ett avtal där varje intjänad krona räknas och att det inte finns någon ålder för intjänande. Det gynnar särskilt Kommunals medlemmar som börjar arbeta i ung ålder, säger Lenita Granlund, avtalssekreterare på Kommunal.

Det nya avtalets konstruktion underlättar också rörligheten på arbetsmarknaden och främjar kompetensförsörjningen i sektorn. Tidigare oönskade inlåsningseffekter har eliminerats.

En nyhet i avtalet är att det inte längre finns någon lägre åldersgräns för att tjäna in pensionsavgift. Det bygger på livsinkomstprincipen då tjänstepension intjänas från första anställningsdagen, oavsett ålder. Den övre åldersgränsen för att kunna komma in i avtalet kommer följa skrivningarna i LAS om rätten att kvarstå i anställningen. På så sätt ligger avtalet helt i linje med förslagen i som förs fram i pensionsåldersutredningen.

Ytterligare nyheter är att det införs en tryggande inbetalning av pensionsavgift för anställda inom Pactaföretagen och att tid med graviditetspenning är grundande för pensionsavgift.

Fakta om avtalet:

Avtalet heter AKAP-KL

Gäller för arbetstagare som är födda 1986 och senare

Avgiftsnivåerna är 4,5 procent under det s.k. taket (7,5 inkomstbasbelopp = 424 500 kr/år) och 30 procent över.

Avtalet är till stora delar likt sedan tidigare gällande avtal på den privata sektorn, ITP1.

Det redan existerande avtalet KAP-KL gäller fr.o.m. den 1 januari 2014 enbart för födda 1985 och tidigare.

Mer om SKL:s arbete med pensionsfrågor

Hämta högupplöst bild på Ingela Gardner Sundström

Hämta högupplöst bild på Lenita Granlund