Lärarnas Riksförbund

SKL:s genomgång visar att styrningen av skolan inte fungerar

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 11:51 CET

- Det är bra att SKL lyfter fram framgångsrika exempel inom grundskolans område. Däremot är analysen ytlig, det mesta är sådant som borde vara självklarheter och definitivt inget nytt. Att bra styrning ger bra skolresultat, som rubriken på SKL:s hemsida lyder, är ju självklart, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i en komnetar till SKL:s rappport idag.

I dag presenterades den första uppföljande analysen av Sveriges Kommuners och Landstings Öppna jämförelser. Tidigare har inte SKL ägnat mycket utrymme åt att analysera de stora skillnaderna i resultat mellan olika kommuner och skolor.

Rapporten går igenom hur kommuner arbetar för att uppnå en framgångsrik styrning av skolan för goda resultat. 16 kommuner har medverkat i projektet då deras skolverksamhet uppvisat bra resultat eller att där skett förbättringar av elevernas måluppfyllelse.

- Med kunskapsutvecklingen i grundskolan i bakhuvudet är det lätt att åter igen konstatera att styrningen av den svenska skolan inte fungerar. Skolverket presenterade en stor kunskapsöversikt av grundskolan tidigare under hösten. Den fastslog att decentraliseringen av skolan i början av 1990-talet har påverkat elevernas prestationer negativt. En förvirrande kommunal styrning kombinerat med en tidigare slapphet från statens sida har skapat en skola med bristande resultat och stora skillnader i elevernas prestationer, säger Metta Fjelkner.

- Lärarnas Riksförbund har länge påpekat att skolan är en nationell angelägenhet. Det är det bra att staten nu försöker stärka sitt ansvar för både grund- och gymnasieskola. Men så länge finansieringen är olikvärdig är det svårt att få bukt med den negativa utvecklingen, säger Metta Fjelkner.

- Det är bra att positiva exempel lyfts fram, men det är illa att dessa exempel vad gäller elevers resultat inte kännetecknar det svenska skolsystemet rakt igenom, avslutar Metta Fjelkner.


Läs mer:

"Bra styrning ger bra skolresultat", SKL

För kommentarer: Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För information: Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00


Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbund i Sverige som enbart organiserar behöriga lärare inom grund- och gymnasieskola, vuxenutbildning och högskola, samt studie- och yrkesvägledare. Med ca 80 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.