Socialdemokraterna

SKL ska företräda sina medlemmar - inte regeringen!

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 11:23 CEST

På onsdagen presenterade regeringen sin vårbudget. Samtidigt uttalade den borgerliga majoriteten i Sveriges kommuner och landsting stöd för regeringens "satsningar". Satsningar som består av ett tillfälligt ekonomiskt tillskott på 7 miljarder valåret 2010. Därefter sänks statsbidraget ner till 5 miljarder. De tidigare frysta statsbidragen innebär att regeringens stöd till kommun- och landstingssektorn totalt minskar med 4 miljarder.


- Regeringens vårbudget är otillräcklig för att motverka den välfärdskris som Sveriges kommuner och landstings medlemmar står inför, säger Ilmar Reepalu, gruppledare för Socialdemokraterna i SKL.

Kommun- och landstingspolitiker tvingas nu att öka skatten eller drastiskt stänga verksamhet och säga upp personal i en situation där behoven av vård och omsorg ökar med allt fler äldre. Erfarenheten från 90-talet visar också att i spåren av ökad arbetslöshet följer ökad ohälsa.

- Staten sänker skatten samtidigt som regeringen vältrar över kostnaderna på kommun- och landstingssektorn. Det är otillbörligt och något som Sveriges kommuner och landsting inte kan stödja, säger Marie Sällström.

Regeringen spår i likhet med Konjunkturinstitutet (KI) att arbetslösheten kommer att närma sig rekordhöga 12 procent under 2011. Redan idag uppgår ungdomsarbetslösheten i Sverige till 25 procent, i jämförelse med genomsnittet i Europa på 12 procent.

Sveriges kommuner och landsting SKL kommer med en ny skatteunderlagsprognos den 23 april. Följer prognosen samma trend som regeringens och Konjunkturinstitutets prognoser kommer farhågorna för kommun- och landstingssektorn att ytterligare bekräftas.

- Nu genomförs det borgerliga systemskiftet med en kraftig övervältring av ansvar från staten till kommun- och landstingssektorn. Skattesänkningar för höginkomsttagare får betalas av arbetslösa, sjukskrivna och pensionärer som drabbas hårt när kommunerna tvingas höja skatten, säger Göran Johansson.

- Vi kan aldrig stå bakom en fördelningspolitik som innebär att en pensionär som fått en knapp hundralapp i statlig skattesänkning nu ska drabbas när kommunerna tvingas till skattehöjningar, säger Ilmar Reepalu.


Kontakt:

Ilmar Reepalu (S), vice ordförande SKL 0705-140 291
Marie Sällström (S) ledamot SKL 0734-471 020
Göran Johansson, ledamot SKL 0703-286 235