Lärarnas Riksförbund

SKL skönmålar om gymnasiet

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 16:10 CEST

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar idag rapporten ”Öppna jämförelser, gymnasieskolan”. De skriver bland annat att nio av 10 elever som slutför gymnasieskolan blir behöriga till högskolan.

- SKL väljer att skönmåla verkligheten och ducka för den problematik som faktiskt finns, säger Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund.

Enligt Skolverkets senaste statistik klarar var fjärde elev inte av gymnasieskolan och får alltså inget slutbetyg.

- SKL väljer att bortse från avhoppen i gymnasieskolan trots att vi vet att de är mycket omfattande, säger Metta Fjelkner.

Enligt Skolverket har 76,2 procent av eleverna som började sin gymnasieutbildning år 2003 inte nått målet med slutbetyg fem år senare. Efter tre år ligger siffran på 68,3 procent. Det innebär att nästan var tredje gymnasieelev inte klarar av utbildningen inom föreskriven tid.

Även när det gäller kostnaderna målar SKL upp en stabil bild. SKL säger att kostnadsspridningen minskar och att en elev i gymnasieskolan i genomsnitt kostar 86 500 kronor per år. Sverige utmärker sig genom att satsa mycket resurser på både grund- och gymnasieskola.

- Man måste rådfråga statistik från Skolverket eller OECD för att få en mer heltäckande bild över kostnaderna för gymnasieskolan. OECDs rapporter visar att Sverige utmärker sig genom att satsa rekordlite, i förhållande till andra OECD-länder, på undervisningen i gymnasieskolan, tillägger Metta Fjelkner.

OECD publicerar årligen jämförande statistik över utbildningssystemen i medlemsländerna. Sverige är det land som satsar minst andel av gymnasieskolans totalkostnaden på undervisning. Genomsnittet för OECD ligger på 63,8 procent, enligt Education at a Glance 2010. För Sveriges del är motsvarande siffra. Hälften av resurserna som satsas på gymnasieskolan går till annat. Bilden ser ungefär lika dan ut för grundskolan.

 

För kommentarer: Metta Fjelkner, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68

För upplysningar: David Hulth Wallgren, vik presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbund i Sverige som enbart organiserar behöriga lärare samt studie- och yrkesvägledare. Med ca 80 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.