Sveriges Kommuner och Landsting

SKL skriver upp skatteunderlaget

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 15:38 CET

Sysselsättningen utvecklas mer gynnsamt än förväntat, vilket gör att SKL reviderar upp skatteunderlaget för 2009-2010. Därefter spås dock ökningstakten minska, vilket gör att skatteintäkterna blir lägre 2013.

– Den internationella bilden och utvecklingen av efterfrågan och produktion i Sverige stämmer väl med vår oktoberprognos, säger chefekonom Mats Kinnwall. Samtidigt finns det tydliga tecken på att arbetsmarknaden för närvarande utvecklas mer gynnsamt än väntat.

Det är främst utvecklingen på arbetsmarknaden som gör att SKL nu kan skriva upp skatteunderlaget. De tillfälliga statsbidragen och de sänkta premierna för avtalsförsäkringar, gör att sektorns ekonomi ser relativt ljus ut för nästa år.

Den sänkta premien är bestående, men regeringens konjunkturstöd kommer att upphöra 2011. Detta, tillsammans med en lägre skatteunderlagstillväxt än tidigare beräknat, innebär att det blir sämre tider 2011 och framåt.

– Vi har inte ändrat vår BNP-prognos, men räknar nu med att sysselsättningsnedgången i år och nästa år blir grundare. Vi räknar dock med samma sysselsättningsnivå 2013 som i den förra prognosen, säger Mats Kinnwall.

Den nya prognosen innebär att skatteintäkterna blir högre än förväntat 2009-2012, men att de blir lägre än beräknat 2013.

Läs mer här.

För mer information: Chefekonom Mats Kinnwall, avdelningen för ekonomi och styrning. Tfn: 08-452 73 55, 076-762 77 05, mats.kinnwall@skl.se

Pressjour: 08 - 452 7101