Sveriges Kommuner och Landsting

SKL vill ha skärpta energikrav på nya hus

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2013 14:46 CEST

Naturvårdsverket vill att det ska satsas mer på energieffektiva byggnader och föreslår därför att staten skärper energikraven på nybyggnation i Boverkets byggregler. SKL välkomnar förslaget.

Idén om skärpta krav ingår i en rapport som Naturvårdsverket har tagit fram för att visa hur regeringen bör arbeta för att Sverige ska bli ett land utan klimatutsläpp år 2050.

Hämta högupplöst bild på Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Erfarenheter från flera kommuner visar att det går att bygga hus som är betydligt mer energieffektiva än vad Boverkets byggregler kräver och samtidigt göra en lönsam affär. Vi ser positivt på Naturvårdsverkets förslag eftersom höjda krav kan leda till att fler bygger klimatsmart, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– Vi vill också betona att Boverkets krav behöver bli teknikneutrala. I dag mäter verket energieffektiviseringar på ett sätt som slår ut satsningar på fjärrvärme. Det är olyckligt. Fjärrvärme är ett miljövänligt alternativ som behöver få en stärkt ställning på marknaden.

Enligt SKL behöver staten också bli tydligare med hur den ser på energieffektiviseringar.

– Byggkravsutredningen föreslog nyligen att det borde bli förbjudet för kommunerna att vid markförsäljning ställa energikrav som går längre än Boverkets byggregler. Förslaget går på tvärs mot den utveckling som Naturvårdsverket förespråkar i sin rapport, säger Anders Knape.

FAKTA

Boverkets byggregler är en samling föreskrifter och allmänna råd som gäller för nybyggnation och tillbyggnader. Utöver krav om energihushållning innehåller reglerna bland annat bestämmelser om brandsäkerhet, buller och hygien.


Hämta hela yttrandet: "Färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050" (pdf-dokument, nytt fönster)

Fler yttranden från styrelsen

SKL:s arbete med miljö och hälsoskydd

Hämta högupplöst bild på Anders Knape

Kontakt:

För mer information:
Andreas Hagnell, handläggare
avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
08-452 78 66
andreas.hangell@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l