Sekwa förlag

Skönlitterär biografi om Delphine de Vigans bipolära mamma

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 10:24 CEST

Vad är sanning och vad är dikt? Är det en roman eller en biografi? Delphine de Vigans nya hyllade bok Ingenting kan hindra natten är en närgående studie av hennes familj med utgångspunkt i den bipolära och suicidala modern Lucile. På vägen undersöker författaren även skrivandet och sitt förhållningssätt till fakta och fiktion. 

Visst tog väl mormor livet av sig på sätt och vis?

Är Ingenting kan hindra natten en roman eller en biografi? Boken är skönlitterär men utgör även en färd genom familjens minne i sökandet efter författarens mamma. Lucile var slående vacker men drömde om att vara osynlig och blev till slut det tredje av Georges och Liane Poiriers nio barn som tog livet av sig. När Lucile var sextiotvå, 2008, vann slutligen den bipolära sjukdomen en livslång kamp som förvandlat hennes liv till en hopplös labyrint.

Med sin nya roman binder Delphine de Vigan samman Luciles ryckiga livsbana, från den ensamma barndomen – i en ”klan” där allas personligheter fritt får blomstra – till det brutala slutet. Hon skildrar historien om Luciles föga banala familj men även sin egen barndom och uppväxt i skuggan av en psykiskt sjuk förälder.

Ingenting kan hindra natten är en hybrid av roman, biografi och självbiografi. Den innehåller brottstycken av Luciles egna texter och genomsyras av författarens iakttagelser och tvivel om sitt skrivande under arbetets gång:

”Antagligen hade jag hoppats att sanningen skulle frigöra sig ur detta egendomliga material. Men det fanns ingen sanning. Jag hade bara spridda delar, och det faktum att jag sammanställde dem utgjorde i sig en fiktion. Vad jag än skrev skulle jag landa i en fabel. Hur hade jag för ett ögonblick kunnat tro att jag skulle kunna redogöra för Luciles liv? Vad var jag ute efter egentligen, om inte att närma mig mammas smärta, och utforska denna smärtas konturer, hemliga veck och slagskugga?”

Delphine de Vigan är fransyska och bor i Paris. Tre av hennes sex böcker finns utgivna på svenska. Samtliga behandlar angelägna och engagerande ämnen. Några är mer självbiografiska medan andra är rent skönlitterära. I No och jag (2008) synar Delphine våra ungdomsideal via en trettonårings naiva blick på en ung hemlös tjejs öde. Underjordiska timmar (2010) behandlar arbetsplatsmobbning och den självbiografiska debuten Dagar utan hunger (2012) speglar en ung kvinnas tillfrisknande från anorexi. 

Ingenting kan hindra natten har nominerats till åtskilliga litterära priser och har bl.a. mottagit PRIX FNAC, Prix Roman France Télevisions och Prix Renaudot de lycéens.

Mer information

Första recensionsdag är den 15 augusti 2013. På vår webbplats www.sekwa.se finns aktuellt pressmaterial. För recensionsexemplar och övrig information kontakta Johanna Daehli:

Johanna Daehli/Sekwa förlag

08-51 51 01 36, 073-536 39 48

johanna@sekwa.se


Sekwa förlag ger ut franskspråkig litteratur på svenska sedan 2007. Samtida, kvinnliga författare har företräde. Sekwa består av Johanna Daehli, som sitter i Stockholm, och Helén Enqvist, som sitter i Helsingborg.

www.sekwa.se