Skogssällskapet

Skör virkesmarknad med ljusglimtar - men stormvarning utfärdas

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 15:56 CET

Vänder det för skogsnäringen nu? På plussidan: en lite gynnsammare kronkurs, högre massapriser, ökad pelletsförbrukning och en besvärlig kanadensisk skalbagge. På minussidan: nedlagda sågverk och pappersmaskiner, oro i Egypten och en byggkonjunktur som växer i snigelfart.

Trots ECB-sänkningen av räntan, som tillfälligt stärkte den svenska kronan, är krona svagare nu än för ett år sedan, med mer gynnsam eurokurs som konsekvens. En annan klar förbättring är priset på avsalumassan som har ökat ungefär 100 dollar sedan ifjol, och dollarkursen är nästan kvar på samma nivå.

Långt kvar till toppnivån
Kina, Japan, Nordafrika, Mellanöstern och USA är mycket viktiga marknader som räddat flera svenska sågverk. Europa är fortfarande största marknad, men ett troligt scenario är att svensk skogsindustri fokuserar mindre på Europa framöver.

I USA kan man skymta ett ökat intresse för trävaror men byggindustrin är fortfarande försiktig. Det är en bra bit kvar till 2006 års förbrukning på 13 miljoner kubikmeter i månaden. Från bottennoteringen 2009 börjar man nu närma sig 8 miljoner kubikmeter.

De svenska sågverken gynnas också av den tuffa situationen i Kanada. På grund av enorma insektshärjningarna av skalbaggen mountain pine beetle är det akut brist på sågtimmer och många sågverk har lagt ned.

Ökad pelletsförbrukning
Ett intressant fenomen är utvecklingen inom förnyelsebart bränsle. Trots billig stenkol har pelletsförbrukningen i Europa ökat rejält det senaste året. Om det är ett trendbrott och en effekt av EU:s mål 2020 återstår att se.

Stabilare virkesmarknad…
Den svenska råvarumarknaden har varit förhållandevis stabil under hösten. Vi noterar stor efterfrågan på timmer och gott om massaved. Det är tveksamt om vi kommer att få se några höjningar av massavedspriset den här vintern. Då är det mer intressant med timret – redan i dag har vi generellt ett bra timmerpris, och sågverkens lönsamhet verkar förbättras. Det är inte otänkbart att vi dessutom kommer att få se en del prishöjningar på timret.

Samtidigt är produktionstakten relativt låg hos de större sågverksländerna i Europa, vilket till stor del beror på råvarubrist. Det innebär också att risken kanske är mindre för att marknaden ska sågas sönder. Det kommer troligen att vara en god efterfrågan på timmer hela vintern.

men stormvarning utfärdas!
Men stormvarning utfärdas – åtminstone lokalt. Vi har haft fyra namngivna stormar under hösten. Det måste vara rekord. Lokalt kommer det att bli gott om timmer och massaved under nästa år, framförallt i andra och tredje kvartalet. Senaste stormen Ivar är troligen den som lämnat mest spår efter sig.

Bränslemarknaden då? Där är lagren fulla, så det krävs en riktigt kall vinter för att göra den marknaden spännande.

Kontakt:
Magnus Juntikka, virkeschef Skogssällskapet. Tel: 060-641463, 0703-975728

Skogssällskapet förvaltar cirka 500 000 hektar skog tillsammans med stora och små skogsägare i Sverige, Norge och Lettland. Tjänsteutbudet inbegriper skogsbruk och tjänster inom ekonomi och fastighetsfrågor.

Ägare är Stiftelsen Skogssällskapet som grundades 1912 och vars syfte är att verka för skogshushållning och naturvård. Skogssällskapet delar årligen ut cirka 10 miljoner kronor till forskning och utveckling.