Statistiska centralbyrån, SCB

Skörd av potatis 2003: Skörden av matpotatis i Sverige fortsätter att minska

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2003 11:39 CET

Årets svenska skörd av matpotatis beräknas till 556 000 ton. Det är en minskning med cirka 56 000 ton (9 procent) jämfört med 2002 och innebär en fortsatt minskning jämfört med de närmaste föregående åren. Minskningen beror på att en lägre skörd per hektar bärgats och på att den odlade arealen minskar.

Hektarskörden beräknas till 25 580 kilo per hektar, vilket är cirka 900 kg/ha lägre än förra året. Högsta hektarskörden redovisas för Skåne, 29 740 kg/ha, vilket är 1 100 kg/ha lägre än föregående år.

I år odlades matpotatis på 21 750 hektar. Samtliga län utom Blekinge, Jämtlands och Norrbottens län har mindre arealer än föregående år. I Skåne län är minskningen störst med nära 400 hektar. I Hallands och Västra Götalands län har odlingen minskat med cirka 200 hektar vardera. Totalt för riket är arealminskningen nära 1 400 hektar jämfört med föregående år.

Fyra län dominerar matpotatisodlingen: Skåne, Västra Götalands, Hallands och Östergötlands län. Tillsammans står de för drygt 75 procent av rikets totala matpotatisskörd 2003.

Skörden kunde bärgas under gynnsamma förhållanden. Arealen som ej kunde bärgas beräknas för riket till måttliga 300 hektar (1,5 procent). Kalmar län har störst obärgad areal beroende på häftiga skyfall.

Odlingen av potatis för stärkelse stabil
Potatis för stärkelse odlas främst i Blekinge och Skåne. Hektarskörden beräknas till 34 230 kg/ha och totala skörden till 294 000 ton, vilket är en minskning med cirka 7 000 ton (2 procent) jämfört med förra årets skörd.

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande (SM JO 17 SM 0301) som nu finns på SCB:s webbplats.

Mer om ...
På uppdrag av Jordbruksverket genomför Statistiska centralbyrån skördeundersökning för potatis. Mer information med bl.a. redovisning för län finns i Statistiska meddelanden, nr JO 17 SM 0301. Detta finns tillgängligt via SCB:s webbplats och på Jordbruksverkets webbplats under rubriken Statistik och fakta.

Statistikansvarig myndighet
Statens jordbruksverk (SJV)
551 82 Jönköping

Patrik Eklöf
Tfn 036-15 51 50
Epost patrik.eklof@sjv.se

Producent
SCB, Lantbrukets ekonomi och produktion
701 89 ÖREBRO
Fax 019-17 64 17

Förfrågningar
Gunnel Wahlstedt
Tfn 019-17 62 45

Epost gunnel.wahlstedt@scb.se
Olle Funcke
Tfn 019-17 60 51
Epost olle.funcke@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.