Statistiska centralbyrån, SCB

Skörd av potatis 2009: Odlingen av färskpotatis ökar

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 09:56 CET

För grafer vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____283666.aspx

I motsats till spannmål är potatisen inte i någon större utsträckning en internationell handelsvara utan odlas och konsumeras lokalt. Den svenska skörden av potatis beräknas i år till 864 000 ton.

Potatisskörden i nivå med föregående år

Den svenska skörden av matpotatis beräknas till 563 900 ton. Det är i nivå med 2008 års slutliga totalskörd. Fyra län dominerar matpotatisodlingen: Skåne, Västra Götalands, Hallands och Östergötlands län. Den preliminära arealen matpotatis uppgick år 2009 på riksnivå till 19 540 hektar. Potatis för stärkelse odlas främst i Skåne, Blekinge och Kalmar län. Skörden beräknas till 39 900 kilo per hektar och den totala skörden till 290 400 ton, vilket är i nivå med föregående års resultat. Arealen stärkelsepotatis uppgick till 7 280 hektar.

Hektarskörden av matpotatis inklusive färskpotatis beräknas för år 2009 till 28 860 kilo per hektar, vilket är i nivå med föregående års slutliga hektarskörd. Hallands och Östergötlands län redovisar de högsta hektarskördarna 2009 med 38 160 respektive 32 500 kilo per hektar, vilket är 13 % högre respektive 2 % lägre skörd på länsnivå jämfört med föregående år. I Norrbottens län är hektarskörden drygt 10 % lägre än fjolårets på grund av årets sommartorka i länet. Skåne län, som har en omfattande odling av färskpotatis och därmed en lägre hektarskördenivå, når drygt 6 högre hektarskörd jämfört med i fjol. För Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län, är huvudorsaken till den lägre hektarskörden jämfört med 2008, obärgad areal till följd av regn som under sommaren ställde odlingarna under vatten.

Färskpotatis odlas alltmer

På tio år har odlingen av färskpotatis ökat från att 1999 ha uppgått till cirka 10 % av arealen till att nu omfatta över 20 % av matpotatisarealen. Drygt 22 % av rikets matpotatisareal var färskpotatisodlingar 2009, en ökning med 3 procentenheter jämfört med föregående år.

Grafer

Publikation

Utförligare uppgifter med redovisning för län publiceras i Statistiska meddelanden JO 17 SM 0901 och på Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se under Statistik.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

 Statistikansvarig myndighet

Jordbruksverket
551 82 Jönköping

 

Förfrågningar

Ann-Marie Karlsson
Tfn 036-15 59 33
E-post ann-marie.karlsson@jordbruksverket.seProducent

SCB, Lantbruksstatistiken
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 96

 

Förfrågningar

Gunnel Wahlstedt
Tfn 019-17 62 45
E-post gunnel.wahlstedt@scb.se

Olle Funcke

Tfn 019-17 60 51
E-post olle.funcke@scb.seVar god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.