Fagersta kommun

Skötsel enligt skötselplanen

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 12:00 CEST

Här i Fagersta tycker vi att det är viktigt att naturmarken är tillgänglig för promenader och ser tilltalande ut, samtidigt som vi tycker det är viktigt att skydda de biologiska värdena. Därför kan det passa att gallra och röja vissa delar av landskapet medan andra delar ska lämnas orörda. I Fagersta vill vi sköta den tätortsnära naturmarken så att olika intressen tillgodoses. För att uppnå detta antog Fagersta kommun en skötselplan för tätortsnära naturmark den 25 mars 2008.

De senaste veckorna har skötselarbete utförts längs delar av Melingsbäcken. Här är målet med skötseln att bevara bilden av det odlingslandskapet som det en gång i tiden var. Därför vill vi hålla området fri från fleråriga skott av sly men ändå spara grupper med björk och sälg. Sälgen är oerhört viktig för den biologiska mångfalden bland insekterna. Den blommar redan i april-maj, före eller under lövsprickningen och är då ensam i skogen om att erbjuda nektar och pollen när de första fjärilarna, humlorna, bina och andra insekter vaknar eller kläcks ur sina puppor.

Skötselplanen för tätortsnära naturmark finns på www.fagersta.se

Text: Kommunekolog Kristoffer Jasinski

Lena Bylund, Informatör, 0223-442 87