Indus Sverige AB

Skövde kommun blev först med klimatsmart förskola

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 16:02 CEST

-Vi på Indus AB är stolta över att kunna leverera en klimatsmart förskola till Skövde kommun. Det här är förmodligen marknades mest energieffektiva och miljövänliga förskola i form av flyttbara lokaler. En förskola som med mycket god marginal uppfyller Boverkets nya energikrav i BBR 16, säger VDn Mikael Nykvist.

I lokalernas klimatanläggning används den senaste tekniken för energieffektiv och miljövänlig drift med sikte på ett bra inomhusklimat och minimal miljöbelastning. Lokalerna värms upp med ett vattenburet radiatorsystem som är lågflödesjusterat för energieffektiv och tyst drift. Radiatorerna styrs med elektroniska ställdon i sekvens med lokalens behovsstyrda luftflöde.

En värmepump med miljövänlig teknik och suverän värmeekonomi av typen luft/vatten, med det naturliga köldmedlet koldioxid, förser radiatorerna med värme och varmvatten.

Värmesystemet är flexibelt för att kunna använda olika energikällor så som solpaneler, bergvärme eller en fjärrvärmeanslutning. Den kan även kopplas till en flis- eller pelletscentral om så önskas.

Ventilationsanläggningen har utrustats för behovs- och årstidsanpassad ventilation i kombination med effektiv värmeväxling. Tilluften tillförs lokalerna via "intelligenta" luftdon där alla givare och regulatorer är inbyggda för behovsstyrd ventilering av de olika rummen tillsammans med styrningen av rummet radiatorer.

Isoleringsgraden och byggnadens täthet för väggar, tak och golv uppfyller gällande krav i BBR. Men på Indus arbetas det förnärvarande även för att bättra på golven och väggarna i det befintliga beståndet av moduler för att även i framtiden kunna erbjuda kunderna en bra lösning på tillfälliga lokaler med ännu bättre prestanda.