Den Nya Välfärden

Skövde kommun köper AV-utrustning för miljoner – utan att följa upphandlingslagen

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 14:39 CET

Skövde kommun köper audiovisuell utrustning och liknande produkter för miljonbelopp från ett av kommunen indirekt delägt bolag, Mediapoolen i Väst AB (MIVGAB). Detta kritiseras nu i en utredning av Konkurrenskommissionen, som påtalar att inköpen är olagliga.

MIVGAB ägs indirekt av totalt 38 kommuner genom tre kom­munal­förbund, varav Skövde kommun är medlem i ett. Under de närmaste två åren har kommunen utan föregående offentlig upphandling köpt AV-utrustning m.m. direkt ifrån MIVGAB för omkring 3,1 miljoner kronor. Därutöver har kommunen betalat medlemsavgifter till bolaget med närmare 2,2 miljoner kronor.

MIVGAB är en AV-central för gemensamt innehav och distri­bution av AV-läromedel m.m. Härutöver bedriver bolaget detaljistförsäljning av varor som bland annat marknadsförs på internet. Det är denna senare försäljning, där MIVGAB konkurrerar med privata företag, som Konkurrenskommissionen har uppmärk­sammat i sin utredning. Det finns inte något lagligt undantag för Skövde kom­mun att köpa dessa varor direkt från MIVGAB. Kommunen är skyldig att upphandla varorna enligt lagen om offentlig upphandling.

– Skövde kommuns olagliga direktköp från MIVGAB kan inte fortgå. Det är dags för kommunen att göra inköpen på ett korrekt sätt genom upphandling i konkurrens för att bättre garantera förmånliga inköp, säger Inger Ridderstrand Linderoth, ordförande i Konkurrenskommissionen.


…………………………………………………………………………………………

Konkurrenskommissionen är en oberoende expertgrupp som inrättades 1 januari, 1994 av Den Nya Välfärden för att bevaka och uppmärksamma snedvridning av konkurrens med offentliga medel. Sedan starten har mer än 500 ärenden avgjorts. I kommissionen ingår ordförande Inger Ridderstrand Linderoth tidigare stadsjurist i Stockholm, Sigvard Berglöf, tidigare regeringsråd, Patrik Engellau, ordförande tankesmedjan Den Nya Välfärden, Christer Fallenius, tidigare ordförande i Marknadsdomstolen, Erik Nerep, professor i konkurrensrätt, Lennart Palm, tidigare vd vid Näringslivets regelnämnd (NNR), samt Per Arne Sundbom, tidigare konkurrensråd vid Konkurrensverket.