Naturskyddsföreningen

Skoföretag har dålig kontroll på miljö och hälsa

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 10:48 CET

Produktionen av läderskor som ska säljas till Sverige leder till stora miljöproblem i utvecklingsländer t.ex. genom förorenade vattendrag, förorenade jordar som ger minskade skördar och utarmad biologisk mångfald. Det visar en rapport som Naturskyddsföreningen och SwedWatch presenterar idag.
I rapporten granskas hur de största skoföretagen i Sverige arbetar med att minska miljöeffekter i sin produktion. De undersökta företagen är ANWR, Ecco, Eurosko, Nilson Group, Scorett samt Vagabond. Granskningen visar på stora brister i företagens kunskap om produktionen, liksom vilka krav och kontroller de har av hur leverantörerna lever upp till deras miljökrav.

Vid besök på produktionsplatser i Indien och Pakistan har SwedWatch kunnat konstatera att få av de undersökta företagen vet var lädret i deras produkter garvas och företagen har oftast kontakt med enbart slutleverantören, det vill säga den fabrik där skorna sätts ihop, och inte med underleverantörerna t.ex. garverierna.

– I bransch efter bransch ställer konsumenter krav på att tillverkningen av produkter inte ska leda till miljöproblem men skobranschen verkar har halkat efter i utvecklingen. Det är anmärkningsvärt och vi menar att tempot i miljöarbetet måste skruvas upp ordentligt, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

Förra veckan kunde Naturskyddsföreningen visa att läderskor som säljs i Sverige innehåller ett flertal miljögifter som riskerar att spridas till bäraren och till miljön. I den nya rapporten granskas produktionen av skor.

Rapporten visar att alla företag uppmanar sina leverantörer att följa miljölagstiftningen i landet där produktionen sker. Utöver det har flertalet av företagen en lista över vilka kemikalier som inte får finnas i de färdiga skorna. Men endast två företag – Ecco och Vagabond – har dessutom restriktioner på själva produktionen. Inget av företagen, förutom Ecco som driver egna fabriker och garverier, kontrollerar dock om kraven följs hos underleverantörerna.

– Utan uppföljning och kontroll famlar företagen i blindo på miljöområdet. Det vi ser på plats i utvecklingsländerna visar att många intentioner inte alls efterlevs, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

Effekterna av bristande kommunikation, kunskap och krav mellan de svenska företagen och garverierna tydliggjordes under ett besök på ett garveri i Pakistan som tillverkar läder till ett av de svenska företagen. Bland annat visade besöket på tveksamheter kring om fabriken har tillstånd att garva läder, att garveriet inte har någon vattenrening samt att det saknas skyddsutrustning för arbetarna. Fabriksledningen hade ingen kännedom om några krav från det svenska företaget och de hade heller aldrig fått sin verksamhet kontrollerad.

– Vi anser att företagen måste ställa miljökrav i hela kedjan av produktion. Detta är särskilt viktigt för skoföretag eftersom första steget, garvningen, är det som leder till störst miljöproblem i de länder där produktionen sker. Även i det ledet måste kraven följas upp med kontroller, säger Ulrika Dahl internationell kemikaliehandläggare på Naturskyddsföreningen.

I en fältstudie i södra Indien, där flera svenska företag uppger att deras läder garvas, visade vattenprover på stora föroreningar, bland annat höjda salthalter i både vattendrag och mark. Det har fått som följd att skördarna i det omgivande jordbruket har minskat radikalt under de år som läderindustrin har expanderat.

– Jag har sett hur man på garverier i Indien använder kemikalier som man inte har någon aning om hur de ska hanteras eller vilka effekter de ger på dem som arbetar där eller på den omgivande miljön, säger Maria Engvall, på SwedWatch.

Fria pressbilder från Indien:
http://www.naturskyddsforeningen.se/press/pressbilder/garverier

Läs och ladda ner rapporten ”Svenska skor ger spår i miljön”:
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/press/rap-swedwatch-garverier.pdf

Läs rapporten från förra veckan om miljögifter i läderskor:
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/press/badshoessvensksam.pdf

För frågor kontakta:
Mikael Karlsson, ordförande 070-316 27 22
mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se
Ulrika Dahl, internationell kemikaliehandläggare 0733-66 66 46
ulrika.dahl@naturskyddsforeningen.se
Maria Engvall, researcher SwedWatch 070-955818
maria@swedwatch.org
Anders Grönvall, presschef 070-655 46 19
anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se
Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00