Vänsterpartiet

Skog och jord - tillgångar som inte flyttar ur landet

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 18:00 CET

- Skogen och jorden är kapital som inte flyttar utomlands. Skogen har
under många hundra år försett Sverige med stora rikedomar. Det är bl.a.
genom skogen som vår välfärd har kunnat byggas upp, sade Sven-Erik
Sjöstrand i dagens riksdagsdebatt om 2004 års budget för jord- och
skogsbruk.

Skogsbruk är en extremt långsiktig investering där det måste finnas
tålamod att använda långsiktigt hållbara metoder. Skogen är också mer än
träd: den är växter och djur, en plats för avkoppling eller äventyr. Vi
måste ställa stora krav på brukandet av skogen för att alla dessa
intressen skall tillgodoses. Mer pengar måste avsättas till skydd av skog
om inte fler arter skall gå förlorade. Staten måste bli ett föredöme i
arbetet med ett ekologiskt och socialt hållbart skogsbruk.

- Jordbruket är en viktig näring. 250 000 människor är sysselsatta i
jordbruk, livsmedelsindustri och hos underleverantörer. Vänsterpartiet
anser att jordbruksproduktionen ska ske så nära konsumenten som möjligt.
Idag finns det omkring 3 000 företag med småskalig
livsmedelsproduktion/förädling och ca 600 gårdsbutiker i Sverige. Många
av dessa företag utnyttjar "Bondens egen marknad" som försäljningskanal
direkt till kund och har genom detta påtagligt ökat sin omsättning.

Under 1900-talet har det traditionella odlingslandskapet till stora delar
omvandlats till rationell jordbruksdrift eller blivit skog. Av de 4.6
miljoner hektar jordbruksmark som fanns 1945 har ca en tredjedel lagts
ner. Det står ganska klart att de nationella stöden, miljöersättningar
och kompensationsbidrag i mindre gynnade områden bidragit till att man
ändå kunnat upprätthålla ett öppet odlingslandskap och ett livskraftigt
jordbruk i norra Sverige.

- Det är glädjande att den ekologiska odlingen och produktionen ökar. Det
ekologiska jordbruket fungerar som en föregångare på miljöområdet, och
visar på möjligheter för en hållbar utveckling inom hela jordbruket.
Målet om ekologisk odling är ett av de få miljömål som vi verkar lyckas
uppfylla och det är mycket positiv, sade Sven-Erik Sjöstrand.

Mer information: Sven-Erik Sjöstrand, tel. 070-343 96 27

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se