Svensk Musik och Teater

​Skog och Saxofon. Ny föreställning

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2018 09:26 CET

Scenkonst som får publiken att förstå skog och träd, mystik och mirakel. Skogsbruket får en spark som känns.

Sedan barnsben har artisten Erik Winqvist studerat skogens vibrationer. Under tiden har det tillkommit mycket vetenskaplig fakta om hur träd i gamla skogar kommunicerar, konkurrerar och samarbetar, de använder kemiska signaler, de kopplar ihop rötter, de behöver svampar och hyfer. Senare forskning har visat att de även kommunicerar med ljud och beröring.

Att konkurrensen om ljus och näring påverkar trädens utseende kan alla se, men det finns så mycket mer.

Träd och skog har en helt annan tidsuppfattning än människor och djur, det går sakta, mycket sakta.

Allt detta sammanblandas i det som Erik kallar skogens vibrationer. Erik har rest över hela världen för att jämföra skogar. Hans slutsats är att skogens vibrationer utarmas av skogsbruk och skogsvård, men ibland är vibrationerna starka och kan kännas av den som öppnar sig och ger upplevelsen tid.

Eftersom Erik är artist så har han gjort scenkonst av detta. Det blev en saxofonkonsert i två editioner. Med elektronmusik av Henrik Ivarsson eller med levande improvisationsmusiker från Lower East Manhattan Project.

Publiken involveras och skogens vibrationer översätts till musik och gemenskap.

Föreställningen är en enaktare, men kan åtföljas av en diskussion Information: info@winkir.se, 0708 77 66 67. Mer information på www.winkir.se musik.

Scenkonst som får publiken att förstå skog och träd, mystik och mirakel. Skogsbruket får en spark som känns.

Teater och Musik